Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Viện Khoa học giáo dục Việt Nam năm 2021

26/01/2021 21:04 GMT+7
Sáng ngày 26/01/2021, tại khách sạn Adonis, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2021 để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm 2020, đồng thời xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
  
Đến tham dự hội nghị, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc - Phó bí thư ban cán sự Đảng, các vị đại biểu đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, cùng đại diện Văn phòng Bộ.
  
Về phía Viện có Phó Viện trưởng phụ trách Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng Trần Huy Hoàng, Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh, các lãnh đạo các đơn vị, các đại biểu nguyên lãnh đạo Viện các thời kỳ, các chuyên gia tư vấn của Viện, các đại biểu của các tổ chức đoàn thể và gần 200 đại biểu đại diện cho các đơn vị trực thuộc Viện.
  
Đoàn chủ tịch
  
Mở đầu chương trình, Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 và cơ chế tự chủ nhưng Viện vẫn cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên cũng như các nhiệm vụ đột xuất Bộ giao. Trên cơ sở đó, Viện đã xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2021, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch Chiến lược tổng thể phát triển Viện, đẩy mạnh công tác nghiên cứu xuất bản, khai thác hiệu quả các nguồn lực, quy hoạch lại các trụ sở làm việc, nâng cao chất lượng đào tạo tiến sỹ, đẩy mạnh các hoạt động liên kết, tư vấn, ứng dụng, chuyển giao khoa học giáo dục, tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế, hoàn thiện hệ thống văn bản, quy chế, quy định nội bộ.
 
Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
 
Tiếp theo chương trình, TS. Dương Quang Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Viện, trình bày về: i) tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020 và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện; và ii) tổng hợp góp ý, đề xuất của các đơn vị về các lĩnh vực hoạt động của Viện năm 2020. Sau đó, ThS. Đinh Văn Thái, Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2020.
 
Chủ tịch Công đoàn Viện trình bày báo cáo tại hội nghị
 
Ông Đinh Văn Thái trình bày báo cáo thanh tra nhân dân năm 2020
  
Ở phiên trao đổi, thảo luận, các đại biểu đề cập định hướng phát triển của Viện nói chung, và triển khai hiệu quả của từng hoạt động của Viện nói riêng. Các nội dung được tập trung thảo luận là hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động đào tạo sau đại học, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, hiệu quả trong các hoạt động quản lý của Viện… Tiếp thu ý kiến của đại biểu, đại diện các phòng chức năng thực hiện giải trình ngay trên hội trường.
  
Đại biểu thảo luận tại hội trường
  
Đại diện phòng chức năng giải trình các nội dung của đại biểu
 
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao các kết quả mà Viện đã đạt được trong năm qua, đồng thời ủng hộ định hướng phát triển của Viện trong giai đoạn tới. Ông cũng chỉ ra sự cần thiết của việc xây dựng chiến lược phát triển của Viện, trong đó ưu tiên các hoạt động tư vấn quản lý ngành đối với Bộ, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học gắn với định hướng của Viện, tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học. Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng cùng tập thể lãnh đạo Viện trao tặng các danh hiện thi đua khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có thành tích trong năm 2020.
 
Thứ trưởng phát biểu định hướng các hoạt động của Viện trong thời gian tới
 
Thứ trưởng trao bằng khen cho đại diện Trường TH, THCS, THPT Thực nghiệm

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Viện trưởng phụ trách Lê Anh Vinh tổng hợp định hướng phát triển của Viện cùng các nhiệm vụ trong tâm năm 2021 được thông qua tại hội trường. Hội nghị kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày.
 
Phó Viện trưởng phụ trách phát biểu bế mạc hội nghị
  
Một số hình ảnh tại hội trường:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Trung tâm Thông tin và Dự báo