Tọa đàm khoa học “Cách thức góp ý văn bản”

27/10/2022 06:38 GMT+7
Với mục tiêu nâng cao chất lượng ý kiến góp ý cho các văn bản, sáng ngày 17 tháng 10 năm 2022, tại phòng họp trụ sở 106 Trần Hưng Đạo, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đại học tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề với nội dung “Cách thức góp ý các văn bản”. Tham dự buổi sinh hoạt có các cán bộ của Trung tâm.


Cán bộ trung tâm dự sinh hoạt chuyên đề
  
Chủ trì cuộc họp, TS. Nguyễn Thị Hảo - Phó Giám đốc trung tâm đã quán triệt đến các cán bộ Trung tâm việc góp ý văn bản là nhiệm vụ chính trị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc.
  
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, PGS.TS. Nguyễn Khang đã trình bày các nội dung cơ bản và chia sẻ kinh nghiệm góp ý văn bản qua các ví dụ rất cụ thể nhằm đảm bảo chất lượng góp ý theo yêu cầu về nội dung và thời hạn. Đặc biệt PGS nhấn mạnh cần lưu ý tính đặc thù về nội dung và hình thức của mỗi loại văn bản như quy hoạch, thông tư, nghị định.
  
Cũng trong cuộc họp, các cán bộ trung tâm có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi của cán bộ trung tâm đều tập trung vào việc làm rõ cách thức, nội dung, hình thức của góp ý văn bản. Theo đó, các vấn đề của văn bản cần lưu ý khi góp ý là: cấu trúc, nội dung và hình thức của văn bản. Khi góp ý cần đảm bảo có nội dung cụ thể, chính xác, chỉ rõ số trang có ý kiến để thuận lợi cho việc tổng hợp, đảm bảo tính hoa học. Có thể có nhiều cách thức góp ý khác nhau nhưng cần tập trung và trọng tâm vấn đề, đặc biệt lưu tâm đến những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nghiên cứu của Trung tâm (về giáo dục đại học).
 

Cán bộ trung tâm thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm
  
Có thể nói, những ý kiến trao đổi, chia sẻ về chuyên môn của mỗi cá nhân trong buổi sinh hoạt chuyên đề rất hữu ích. Qua buổi sinh hoạt này các cán bộ Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đại học đã chia sẻ kinh nghiêm và học tập lẫn nhau trong việc góp ý văn bản để có thể đưa ra được những ý kiến góp ý xác đáng.
  
Tin và ảnh: Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học