Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Tổng hợp ý kiến góp ý về chương trình và sách giáo khoa lớp 1 trong quá trình triển khai ở trường phổ thông”

16/12/2021 17:23 GMT+7
Chiều ngày 16/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Tổng hợp ý kiến góp ý về chương trình và sách giáo khoa lớp 1 trong quá trình triển khai ở trường phổ thông”, do ThS. Nguyễn Sỹ Nam, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia làm chủ nhiệm.


Hình ảnh sản phẩm của đề tài
 
Hội đồng nghiệm thu do GS.TS. Lê Anh Vinh - Viện trưởng làm chủ tịch và các thành viên là các nhà quản lý và chuyên môn về giáo dục tiểu học. Nhiệm vụ được Hội đồng đánh giá xếp loại Đạt.
 
Thông tin nhiệm vụ
  
Mục đích nghiên cứu
  
Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ thu thập ý kiến góp ý và cổng thông tin (website) thu thập ý kiến góp ý về chương trình, sách giáo khoa lớp 1 trong quá trình triển khai ở trường phổ thông.
  
Kết quả nghiên cứu
  
Xây dựng một hệ thống khảo sát trực tuyến, 01 cổng thông tin (website) thu thập ý kiến góp ý về Chương trình, sách giáo khoa lớp 1 trong quá trình triển khai ở trường phổ thông nhằm “Tổng hợp ý kiến góp ý về chương trình và sách giáo khoa lớp 1 trong quá trình triển khai ở trường phổ thông”. Hệ thống khảo sát được xây dựng trên nền web để tiện lợi và phù hợp với mọi nền tảng thiết bị.
  
Thành viên sau khi đăng nhập có thể dễ dàng tạo và quản lý khảo sát của mình. Người dùng truy cập vào trang web khảo sát có thể lựa chọn và tham gia trả lời khảo sát. Sau khi cuộc khảo sát kết thúc thì hệ thống tự động lập báo cáo kết quả khảo sát theo số người bình chọn trên mỗi câu trả lời, lập các biểu đồ theo tỉ lệ phần trăm, biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn.
  
Người dùng có thể truy cập vào trang web để tham gia khảo sát, có thể xem danh sách khảo sát đang hoạt động. Tìm kiếm khảo sát theo tên, xem danh sách các khảo sát mình đã làm. Có thể đăng ký nhận mail mời tham gia khảo sát khi có khảo sát mới.
  
Người quản trị có chức năng quản lý thành viên, bao gồm việc khóa và mở khóa tài khoản thành viên. Quản lý các khảo sát, kiểm duyệt khảo sát trước khi cho phép hoạt động. Có thể ngừng bất cứ lúc nào nếu cuộc khảo sát vi phạm quy định.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác