Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu hình thức đánh giá quá trình trong dạy học trực tuyến ở trường trung học cơ sở”

27/05/2022 11:24 GMT+7
Ngày 27/5/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hình thức đánh giá quá trình trong dạy học trực tuyến ở trường trung học cơ sở”, mã số V2021–12 do TS. Đặng Thị Thu Huệ làm chủ nhiệm.


Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu
  
Tham dự buổi nghiệm thu có sự chủ trì của chủ tịch hội đồng GS. TS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, các thành phần Hội đồng theo Quyết định và đại diện các phòng chức năng.
  
Qua quá trình nghiên cứu, TS. Đặng Thị Thu Huệ thay mặt nhóm nghiên cứu cho biết dạy học trực tuyến ở nhà trường phổ thông càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên việc triển khai dạy học trực tuyến vẫn còn thể hiện nhiều lúng túng, đặc biệt trong việc đánh giá quá trình. Đánh giá quá trình đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các phản hồi cho giáo viên và học sinh điều chỉnh việc dạy và việc học. Đánh giá quá trình trong dạy học trực tuyến đã được nhiều học giả các nước trên thế giới nghiên cứu, từ đó chỉ ra vai trò và tác dụng của đánh giá quá trình; chỉ ra các phương pháp và công cụ đánh giá khác nhau mà giáo viên có thể sử dụng để thực hiện đánh giá quá trình trong dạy học trực tuyến. Vì vậy, mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu hình thức đánh giá quá trình trong dạy học trực tuyến, thiết kế hoạt động đánh giá quá trình mẫu cho một số bài học của môn Toán và môn Ngữ văn trong dạy học trực tuyến ở trường trung học cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng của dạy học trực tuyến.
  
Từ việc nghiên cứu cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn về đánh giá quá trình trong dạy học trực tuyến ở trường trung học cơ sở, TS. Đặng Thị Thu Huệ cùng nhóm nghiên cứu xây dựng quy trình thiết kế hoạt động đánh giá quá trình trong dạy học trực tuyến ở trường trung học cơ sở: i) xác định mục tiêu hoạt động đánh giá quá trình; ii) xác định người thực hiện đánh giá quá trình; iii) lựa chọn phương pháp và công cụ đánh giá; iv) thiết kế công cụ đánh giá; v) thiết kế các tổ chức hoạt động đánh giá quá trình. Nhóm cũng đưa ra các khuyến nghị với Bộ Giáo dục & đào tạo (nâng cấp cơ sở về công nghệ và thiết bị dạy học, tăng cường tập huấn cho giáo viên về đánh giá quá trình trong dạy học trực tuyến…) và với giáo viên ( cá nhân hóa trong đánh giá, xử lý các phản hồi từ học sinh, tận dụng tối đa lợi thế của dạy học trực tuyến để tăng cường hiệu lực đánh giá quá trình).
  
Các thành viên hội đồng nghiện thu đánh giá đây là một đề tài công phu nghiên túc trong bối cảnh dịch bệnh Covid căng thẳng. Việc nghiên cứu hình thức đánh giá quá trình trong dạy học trực tuyến ở trường trung học cơ sở có tính khả thi cao, nên được nghiên cứu sâu hơn để làm cơ sở cho việc đổi mới dạy và học trong tương lai.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam 

Tin khác