Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học về sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập cho người khuyết tật”

16/06/2022 08:41 GMT+7
Ngày 15/6/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học về sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập cho người khuyết tật”, mã số B2020-VKG-01NV, do PGS.TS. Lê Văn Tạc làm chủ nhiệm.

 
Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ
 
Tham dự buổi nghiệm thu nhiệm vụ có các thành viên của hội đồng nghiệm thu là các nhà khoa học trong lĩnh vực giáo dục người khuyết tật, giáo dục hoà nhập và quản lí giáo dục, cùng các thành viên của nhiệm vụ và đại biểu của các phòng chức năng thuộc Viện KHGDVN.
 
Nhiệm vụ được thực hiện với mục tiêu xây dựng được luận cứ khoa học về sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật.
 
Các kết quả chính của nhiệm vụ bao gồm:
  
(1) Xây dựng được cơ sở lí thuyết về sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập;
 
(2) Kinh nghiệm quốc tế giáo dục người khuyết tật và sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong thực hiện các văn bản của Liên Hiệp Quốc về quyền được giáo dục của người khuyết tật;
 
(3) Đánh giá được thực trạng các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập;
 
(4) Đề xuất mô hình tối ưu của cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập;
 
(5) Phân tích điểm mạnh, hạn chế, bối cảnh, thời cơ và thách thức đối với giáo dục người khuyết tật và sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập;
 
(6) Đề xuất 02 mô hình sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và giải pháp thực hiện;
 
(7) Phân tích các chính sách giáo dục người khuyết tật và đề xuất các chính sách đối với người khuyết tật
 
Nhiệm vụ khuyến nghị, trên quan điểm đảm bảo quyền được giáo dục của người khuyết tật, mục đích, nguyên tắc, 02 mô hình sắp xếp đã được đề xuất, trong đó tất các 63 tỉnh thành cần có trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập, các cơ sở giáo dục chuyên biệt đã có cần tiếp nhận những học sinh khuyết tật nặng và thuộc diện chính sách. Ngoài ra, các trường đại học sư phạm và cao đẳng sư phạm trung ương sẽ nâng cấp cơ sở trung tâm đã có thành trung tâm vùng.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

 

Tin khác