Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu công tác truyền thông giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số”

05/06/2022 19:29 GMT+7
Ngày 03/06/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu công tác truyền thông giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số”, mã số V2021.01, do ThS. Trương Khắc Chu làm chủ nhiệm.


Hội đồng nghiệm thu đề tài

Tham dự buổi nghiệm thu có PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Chủ tịch hội đồng, các thành viên của hội đồng nghiệm thu, các thành viên của đề tài, và đại diện các phòng chức năng thuộc Viện.
Đề tài được thực hiện với mục tiêu đánh giá thực trạng công tác truyền thông giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THCS vùng dân tộc thiểu số, đề xuất giải pháp truyền thông giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THCS vùng dân tộc thiểu số.
Về cơ sở lí luận, đề tài làm rõ một số khái niệm cơ bản về truyền thông, giáo dục hướng nghiệp và truyền thông giáo dục hướng nghiệp; lí luận về công tác truyền thông giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS vùng dân tộc thiểu số; những yếu tố ảnh hưởng đến truyền thông về giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS vùng dân tộc thiểu số.
Về cơ sở thực tiễn, đề tài khảo sát tại một số trường THCS của tỉnh Hà Giang, kết quả ban đầu cho thấy kết quả truyền thông giáo dục hướng nghiệp ở các trường THCS vùng dân tộc thiểu số chưa được như mong muốn, kết quả của hoạt động truyền thông giáo dục hướng nghiệp không cao, chưa trợ giúp học sinh được nhiều.
Trên cơ sở lí luận và thực tiễn, đề tài đề xuất ba nhóm giải pháp, bao gồm: truyền thông trong nhà trường, truyền thông tại gia đình, truyền thông trong cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS vùng dân tộc thiểu số.

Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác