Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp việc tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiến dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu đổi mới”

10/08/2023 16:20 GMT+7
Ngày 10/08/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp việc tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiến dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu đổi mới”, mã số B2022-VKG-16, do ThS. Đào Thị Hồng Minh làm chủ nhiệm.

Tham dự hội đồng có Phó Viện trưởng Mai Văn Trinh, Chủ tịch hội đồng, các thành viên hội đồng theo quyết định, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, cùng các thành viên của nhóm nghiên cứu.
 
 
Đại diện nhóm đề tài, ThS. Đào Thị Hồng Minh trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu. Về mục tiêu nghiên cứu, đề tài đánh giá thực trạng việc tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số, đề xuất các nội dung cơ bản về cơ chế quản lý quy định việc tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu đổi mới.
 
Về cơ sở lý luận, đề tài đã tổng quan nghiên cứu trong nước và quốc tế về xây dựng chương trình, nội dung dạy học tiếng dân tộc, phương pháp dạy học tiếng dân tộc học sinh, kinh nghiệm dạy tiếng dân tộc ở một số khu vực, biên soạn tài liệu dạy tiếng dân tộc. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu làm rõ các khái niệm và các thuật ngữ liên quan đến đề tài, bao gồm: chính sách, chính sách ngôn ngữ, quản lý, quản trị, cơ chế, dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đã đề cập đến các tiêu chí và các yếu tố ảnh hưởng đánh giá chính sách dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.
 
Về thực tiến, đề tài đã tổ chức khảo sát thực trạng công tác quản lý tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số tại các cơ sở giáo dục. Kết quả cho thấy chính sách ngôn ngữ nói chung, chính sách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số và cán bộ học tiếng dân tộc thiểu số mới chỉ đáp ứng được nhu cầu của một số địa phương. Nhóm nghiên cứu đề xuất ba giải pháp quản lý việc tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu đổi mới.
 
Các thành viên hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu đáp ứng cơ bản yêu cầu của thuyết minh đề tài. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu được khuyến nghị phân tích sâu hơn các kết quả nghiên cứu, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp các vấn đề thực tiễn.
  
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tin khác