Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu xu hướng thế giới về giáo dục cho trẻ mầm non làm quen với công nghệ”

11/07/2023 17:26 GMT+7
Ngày 11/7/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu xu hướng thế giới về giáo dục cho trẻ mầm non làm quen với công nghệ”, mã số V2022-03, do PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh làm chủ nhiệm.

 
Hội đồng nghiệm thu đề tài
   
Buổi nghiệm thu diễn ra với sự chủ trì của PGS.TS. Trần Huy Hoàng - Chủ tịch hội đồng, các thành viên của hội đồng theo quyết định, đại biểu của các phòng chức năng và các thành viên của nhóm nghiên cứu.
  
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xác định được các xu hướng về giáo dục trẻ mầm non làm quen với công nghệ ở một số nước trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam. 
  
Giáo dục cho trẻ mầm non làm quen với công nghệ là việc người lớn tổ chức các hoạt động giáo dục giúp trẻ mầm non hình thành các biểu tượng/ khái niệm ban đầu về thế giới công nghệ trong cuộc sống xung quanh; nhận biết các loại phương tiện điện tử, kỹ thuật số gần gũi và vai trò của các phương tiện công nghệ đối với cuộc sống; có kĩ năng sử dụng công nghệ an toàn, tích cực và chủ động trong vui chơi, học tập và trải nghiệm đa dạng.
  
Nhóm nghiên cứu thực hiện phân tích kinh nghiệm từ 05 quốc gia: Anh, Mỹ, Nhật, Singapore và Úc về sử dụng công nghệ trong giáo dục mầm non nói chung và giáo dục trẻ làm quen với công nghệ trong Chương trình Giáo dục mầm non nói riêng, từ đó xác định các bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể học hỏi.
  
Các xu hướng giáo dục cho trẻ mầm non làm quen với công nghệ mà Việt Nam có thể vận dụng: (1) Sử dụng công nghệ an toàn và có trách nhiệm trong giáo dục mầm non; (2) Cho trẻ mầm non làm quen với công nghệ phù hợp với từng cá nhân trẻ và điều kiện thực tiễn của nhà trường, địa phương và quốc gia; (3) Chú trọng đến quá trình tổ chức cho trẻ mầm non làm quen với công nghệ thông qua các hoạt động trải nghiệm hơn việc chỉ tập trung vào kết quả của hoạt động; (4) Ứng dụng trò chơi hoá trong quá trình cho trẻ làm quen với công nghệ với các hình thức trải nghiệm đa dạng.
  
Bài học kinh nghiệm về giáo dục cho trẻ mầm non làm quen với công nghệ trong Chương trình Giáo dục mầm non sau năm 2020: (1) Xác định đúng vai trò của công nghệ trong nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục mầm non; (2) Giáo dục công nghệ trở thành nội dung của Chương trình giáo dục mầm non quốc gia, trong đó xác định độ tuổi, mức độ cụ thể về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức cho trẻ làm quen với công nghệ; (3) Tổ chức cho trẻ mầm non làm quen với công nghệ thông qua các hoạt động trải nghiệm phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, địa phương; (4) Trò chơi hoá quá trình cho trẻ làm quen với công nghệ.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam