Hội thảo khoa học “Đánh giá tác động của dạy thêm, học thêm đến việc dạy và học trong nhà trường phổ thông”

16/08/2023 16:58 GMT+7
Ngày 16/8/2023, tại Trường TH, THCS&THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Đánh giá tác động của dạy thêm, học thêm đến việc dạy và học trong nhà trường phổ thông”. Nội dung hội thảo thuộc phạm vi đề tài khoa học và công nghệ, mã số B20220-VKG-07, do ThS. Phùng Thị Thu Trang làm chủ nhiệm.

Tham dự hội thảo, có đại diện Phòng QLKH, ĐT&HTQT, TS. Dương Quang Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia; cùng thành viên đề tài, các nhà nghiên cứu, chuyên gia các đơn vị thuộc Viện, các giáo viên quan tâm tới chủ đề của hội thảo.
   
Phát biểu khai mạc, ThS. Phùng Thị Thu Trang cho biết hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ, trao đổi về những kết quả nghiên cứu đánh giá tác động của dạy thêm, học thêm đến việc dạy và học trong nhà trường phổ thông mà đề tài đã thực hiện được; đồng thời xin ý kiến nhận xét, góp ý của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, đại biểu khách mời nhằm tiếp tục hoàn thiện các báo cáo và sản phẩm của đề tài.
 

ThS. Phùng Thị Thu Trang phát biểu khai mạc hội thảo
Hội thảo đã lắng nghe 03 báo cáo chính: 
– Báo cáo 1: Cơ sở lí luận về dạy thêm, học thêm do ThS. Võ Thanh Hà – thành viên đề tài trình bày.
– Báo cáo 2: Cơ sở thực tiễn về dạy thêm, học thêm do TS. Hồ Thị Hồng Vân – thành viên đề tài trình bày.
– Báo cáo 3: Báo cáo đánh giá tác động về dạy thêm, học thêm và giải pháp do ThS. Phùng Thị Thu Trang – chủ nhiệm đề tài trình bày
  
 
ThS. Võ Thanh Hà trình bày báo cáo
 
Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ, thảo luận của đại biểu về các báo cáo, đặc biệt là các giải pháp được đề xuất dựa trên kết quả nghiên cứu về cơ sở lí luận và những khảo sát thực tiễn của đề tài về đánh giá tác động về dạy thêm, học thêm. Các trao đổi đã mang đến những góc nhìn đa chiều, thể hiện được mối quan tâm chung đến vấn đề cấp thiết về việc cần có can thiệp về mặt chính sách cho vấn đề dạy thêm, học thêm.
 
 
Đại biểu thảo luận tại hội thảo
 
 
Phát biểu tổng kết Hội thảo, ThS. Phùng Thị Thu Trang cảm ơn các đại biểu, chuyên gia đã có những ý kiến đóng góp cho đề tài, đề tài nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện theo đúng kế hoạch.
 
Tin bài và ảnh: Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Tin khác