Tổng luận "Xu hướng ứng dụng mạng xã hội trong giáo dục" (lưu hành nội bộ)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Người thực hiện: ThS. Vũ Thị Hồng Khanh

Tổng luận trên đây đã giới thiệu khái quát các xu hướng phát triển của mạng xã hội trong nước và quốc tế như: Sự hình thành phái triển của mạng xã hội; các mạng xã hội phổ biến nhất; những tác động tiêu cực và tích cực cũng như các xu hướne ứng dụng mạng xã hội vào trong giáo dục hiện nay.

Web 2.0 ra đời đã thực sự mang lại cuộc cách mạng to lớn trong việc truy cập và sử dụng Internet. Trong đó, mạng xã hội đã thực sự bùng nổ và thâm nhập sâu rộng vào cuộc sống của con người ở thế kỷ XXI. Nó mang lại cho người sử dụng sự chủ động trong việc tạo và định hướng nội dung, góp phần xây dựng nên các cộng đồng ảo với những tính chất và hoạt động của một “cộng đồng thực”. Sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet, sự nở rộ của mạng xã hội đã làm cho cuộc sống của con người liền mạch với “thế giới ảo”. Những lợi ích của mạng xã hội mang lại cho các hoạt dộng cùa con người như kinh doanh, giáo dục, giải trí,... là không thế phủ nhận.

Tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo luôn là một nội dung trọng điểm được quan tâm đầu tư của Nhà nước. Đứng trước sự bùng nổ và thâm nhập của mạng xã hội. Việc ứng dụng nó trong các hoạt động học tập là phù họp với xu hướng hiện nay trên thế giới cũng, như mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và đào tạo ớ nước ta.

Trong tài liệu này, tác giả đã trình bày tống quan các lý thuyết về mạng xã hội, về giáo dục điện tử, phân tích mối quan hệ giữa mạng xã hội và lĩnh vực giáo dục đào tạo, những ưu nhược điểm của việc ứng; dụng mạng xã hội trong hoạt động dạy và học.

Để tham khảo chi tiết tài liệu, xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn