Tổng luận "Quy trình học tập nhằm cải thiện những kỹ năng cơ bản cho người lớn - Kinh nghiệm của một số quốc gia OECD" (lưu hành nội bộ)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Người thực hiện: ThS. Phạm Thị Kim Phượng

Ở nhiều nước OECD, có một tỉ lệ dân số đáng kể không đủ kĩ năng cần thiết và hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày. Do vậy, vấn đề học kĩ năng cơ bản của người lớn đã trở thành chính sách cấp bách. Tuy nhiên, chưa chắc vấn đề này đã nhận được sự quan tâm đúng mức và những ưu tiên mà nó xứng đáng được hưởng.

Nghiên cứu này nhằm bổ sung cho các phân tích vĩ mô, tập trung nhiều vào giảng dạy, học tập và đánh giá hiệu quả trong lớp học. Kết quả nghiên cứu sẽ được khuyến nghị lên các nhà hoạch định chính sách với mong muốn có được hỗ trợ tốt hơn từ phía Chính phủ.

Nghiên cứu này là một phần trong chuỗi "Những Hoạt động đổi mới giáo dục" của Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới Giáo dục OECD (CERI). Những hoạt động này được bắt đàu từ năm 1993 với 6-10 quốc gia tham dự và những báo cáo được nhằm vào các nhà hoạch định chính sách giáo dục, những người tham gia trong thực tế cuộc sống và những nhà nghiên cứu. 7 quốc gia có những nghiên cứu điển hình trong lóp học: Bỉ, Đan Mạch, Anh, Pháp, Na Uy, Scotland và Hoa Kỳ. 9 quốc gia đóng góp những báo cáo chi tiết về thách thức và chính sách đáp ứng được những kĩ năng cơ bản cho người lớn, bao gồm: Úc, Bỉ, Đan Mạch, Anh, Na Uy, New Zealand, Scotland, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ.

Tổng hợp kết quả các nghiên cứu và báo cáo của các quốc gia được thể hiện trong “Quy trình học tập nhằm cải thiện những kĩ năng cơ bản cho người lớn”.

Để tham khảo chi tiết tài liệu, xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn