Đào tạo Tiến sĩ

Thông tin luận án "Dạy học ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử dựa vào dự án ở trường đại học sư phạm kỹ thuật" của NCS Lê Văn Hồng

Thông tin luận án "Dạy học ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử dựa vào dự án ở trường đại học sư phạm kỹ thuật" của NCS Lê Văn Hồng

Tên luận án "Dạy học ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử dựa vào dự án ở trường đại học sư phạm kỹ thuật" của NCS Lê Văn Hồng; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9.14.01.02

Thông tin luận án "Quản lý bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện trong bối cảnh đổi mới" của NCS Nguyễn Thanh Hùng

Thông tin luận án "Quản lý bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện trong bối cảnh đổi mới" của NCS Nguyễn Thanh Hùng

Tên luận án "Quản lý bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện trong bối cảnh đổi mới" của NCS Nguyễn Thanh Hùng ; Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục ; Mã số: 9 14 01 14

Thông báo xét tuyển NCS năm 2018

Thông báo xét tuyển NCS năm 2018

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo xét tuyển NCS năm 2018

Thông tin luận án "Giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua làm quen với văn học thiếu nhi" của NCS Đào Thị My

Thông tin luận án "Giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua làm quen với văn học thiếu nhi" của NCS Đào Thị My

Tên luận án "Giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua làm quen với văn học thiếu nhi" của NCS Đào Thị My; Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử Giáo dục; Mã số: 9140102

Thông tin luận án "Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên" của NCS Đỗ Đức Trị

Thông tin luận án "Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên" của NCS Đỗ Đức Trị

Tên luận án: "Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên" của NCS Đỗ Đức Trị; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9140102

Thông tin luận án "Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng ngành giáo dục mầm non qua thực tập nghề nghiệp" của NCS Vũ Thị Yến Nhi

Thông tin luận án "Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng ngành giáo dục mầm non qua thực tập nghề nghiệp" của NCS Vũ Thị Yến Nhi

Tên luận án: "Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng ngành giáo dục mầm non qua thực tập nghề nghiệp" của NCS Vũ Thị Yến Nhi; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9140102

Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ  của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2018

Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2018

Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Thông tin luận án “Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Đại học Huế trong bối cảnh hiện nay” của NCS Nguyễn Thị Thu Hà

Thông tin luận án “Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Đại học Huế trong bối cảnh hiện nay” của NCS Nguyễn Thị Thu Hà

Tên đề tài luận án: "Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Đại học Huế trong bối cảnh hiện nay" của NCS Nguyễn Thị Thu Hà; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số chuyên ngành: 9.14.01.14

Thông tin luận án “Phát triển đội ngũ công chức quản lý nhà nước về biển và hải đảo theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay” của NCS Nguyễn Thị Thu Hà

Thông tin luận án “Phát triển đội ngũ công chức quản lý nhà nước về biển và hải đảo theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay” của NCS Nguyễn Thị Thu Hà

Tên đề tài luận án: “Phát triển đội ngũ công chức quản lý nhà nước về biển và hải đảo theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay” Thuộc chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số chuyên ngành: 9.14.01.14 Tên tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà – NCS khóa 2014 – 2017 Người hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Thị Bích Loan, TS. Tạ Đình Thi; Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Thông tin luận án “Quản lí liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai” của NCS Đoàn Như Hùng

Thông tin luận án “Quản lí liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai” của NCS Đoàn Như Hùng

Thông tin luận án “Quản lí liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai” của NCS Đoàn Như Hùng; Chuyên ngành : Quản lý giáo dục ; Mã số : 9.14.01.14

Thông tin luận án “Phát triển năng lực đánh giá giáo dục cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học” của NCS Phạm Văn Hiền

Thông tin luận án “Phát triển năng lực đánh giá giáo dục cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học” của NCS Phạm Văn Hiền

Thông tin luận án “Phát triển năng lực đánh giá giáo dục cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học” của NCS Phạm Văn Hiền; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9.14.01.02

Thông tin luận án "Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học giáo dục học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Cao đẳng sư phạm" của NCS Nguyễn Thị Tím Huế.

Thông tin luận án "Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học giáo dục học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Cao đẳng sư phạm" của NCS Nguyễn Thị Tím Huế.

Thông tin luận án "Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học giáo dục học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Cao đẳng sư phạm" của NCS Nguyễn Thị Tím Huế. Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục Mã số: 62. 14. 01. 02

Thông tin luận án "Quản lý đào tạo ngành Kỹ thuật – Công nghệ theo hướng đảm bảo chất lượng tại trường đại học Tây Đô" của NCS Trịnh Huề

Thông tin luận án "Quản lý đào tạo ngành Kỹ thuật – Công nghệ theo hướng đảm bảo chất lượng tại trường đại học Tây Đô" của NCS Trịnh Huề

Thông tin luận án "Quản lý đào tạo ngành Kỹ thuật – Công nghệ theo hướng đảm bảo chất lượng tại trường đại học Tây Đô" của NCS Trịnh Huề. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục,Mã số: 9. 14. 01. 14.

Thông tin luận án "Quản lí thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên mầm non ở các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" của NCS Lê Thị Hà Giang

Thông tin luận án "Quản lí thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên mầm non ở các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" của NCS Lê Thị Hà Giang

Thông tin luận án "Quản lí thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên mầm non ở các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" của NCS Lê Thị Hà Giang.Chuyên ngành: Quản lí Giáo dục - Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án “Phát triển văn hóa nhà trường cao đẳng sư phạm vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục” của NCS Vũ Thị Quỳnh

Thông tin luận án “Phát triển văn hóa nhà trường cao đẳng sư phạm vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục” của NCS Vũ Thị Quỳnh

Thông tin luận án “Phát triển văn hóa nhà trường cao đẳng sư phạm vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục” của NCS Vũ Thị Quỳnh;Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9.14.01.14