Đào tạo Tiến sĩ

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực đọc hiểu ngoại ngữ cho sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài” của Nghiên cứu sinh Lê Hà Phương

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực đọc hiểu ngoại ngữ cho sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài” của Nghiên cứu sinh Lê Hà Phương

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực đọc hiểu ngoại ngữ cho sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số 9 14 01 02

Quy định về việc bảo vệ luận án theo hình thức trực tuyến

Quy định về việc bảo vệ luận án theo hình thức trực tuyến

Quy định về việc tổ chức bảo vệ luận án các cấp, họp Hội đồng duyệt đề cương, chấm tiểu luận tổng quan và chuyên đề đề tiến sĩ theo hình thức trực tuyến của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Thông tin luận án: “Phát triển kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên trường Đại học sư phạm” của Nghiên cứu sinh Dương Thị Thúy Hà

Thông tin luận án: “Phát triển kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên trường Đại học sư phạm” của Nghiên cứu sinh Dương Thị Thúy Hà

Thông tin luận án: “Phát triển kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập cho sinh viên trường Đại học sư phạm”: Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực tư vấn của người giáo viên trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Lê Thị Quỳnh Nga

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực tư vấn của người giáo viên trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Lê Thị Quỳnh Nga

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực tư vấn của người giáo viên trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực tự học cho sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận dạy học tích cực” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Giang

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực tự học cho sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận dạy học tích cực” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Giang

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực tự học cho sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận dạy học tích cực”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học Ngoại ngữ cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận trải nghiệm” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Thủy

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học Ngoại ngữ cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận trải nghiệm” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Thủy

Thông tin luận án: “Phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học Ngoại ngữ cho học sinh trung học phổ thông theo tiếp cận trải nghiệm”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo nhân lực trình độ trung cấp đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo nhân lực trình độ trung cấp đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo nhân lực trình độ trung cấp đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Chuẩn bị cho sinh viên sư phạm toán giúp học sinh phổ thông tự học có hướng dẫn” của Nghiên cứu sinh Phan Thị Phương Thảo

Thông tin luận án: “Chuẩn bị cho sinh viên sư phạm toán giúp học sinh phổ thông tự học có hướng dẫn” của Nghiên cứu sinh Phan Thị Phương Thảo

Thông tin luận án: “Chuẩn bị cho sinh viên sư phạm toán giúp học sinh phổ thông tự học có hướng dẫn”; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án: “Hình thành năng lực đọc cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoa

Thông tin luận án: “Hình thành năng lực đọc cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoa

Thông tin luận án: “Hình thành năng lực đọc cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non”; Chuyên ngành: Lí luận và PP dạy học bộ môn; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án: “Giáo dục năng lực học tập độc lập cho sinh viên sư phạm qua hoạt động cố vấn học tập” của Nghiên cứu sinh Ngô Hải Chi

Thông tin luận án: “Giáo dục năng lực học tập độc lập cho sinh viên sư phạm qua hoạt động cố vấn học tập” của Nghiên cứu sinh Ngô Hải Chi

Thông tin luận án: “Giáo dục năng lực học tập độc lập cho sinh viên sư phạm qua hoạt động cố vấn học tập”; Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Phát triển đội ngũ nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo tiếp cận năng lực nghề nghiệp ” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Bích Ngọc

Thông tin luận án: “Phát triển đội ngũ nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo tiếp cận năng lực nghề nghiệp ” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Bích Ngọc

Thông tin luận án: “Phát triển đội ngũ nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo tiếp cận năng lực nghề nghiệp ”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Mẫu lý lịch khoa học giảng viên năm 2021

Mẫu lý lịch khoa học giảng viên năm 2021

Thực hiện Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ tiến sĩ, Viện KHGDVN đề nghị các cán bộ khoa học trình độ tiến sĩ cập nhật lý lịch khoa học giảng viên năm 2021 theo mẫu đính kèm

Thông tin luận án: “Phát triển kĩ năng tham vấn nghề cho sinh viên sư phạm kĩ thuật qua dạy học nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Duyên

Thông tin luận án: “Phát triển kĩ năng tham vấn nghề cho sinh viên sư phạm kĩ thuật qua dạy học nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Duyên

Thông tin luận án: “Phát triển kĩ năng tham vấn nghề cho sinh viên sư phạm kĩ thuật qua dạy học nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm”; Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Quản lý dịch vụ công trong trường mầm non công lập thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng” của Nghiên cứu sinh Mai Thị Khuyên

Thông tin luận án: “Quản lý dịch vụ công trong trường mầm non công lập thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng” của Nghiên cứu sinh Mai Thị Khuyên

Thông tin luận án: “Quản lý dịch vụ công trong trường mầm non công lập thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14