Đào tạo Tiến sĩ

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Nam Phương

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Nam Phương

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Nam Phương, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thông tin luận án "Dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận ở trường trung học phổ thông"

Thông tin luận án "Dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận ở trường trung học phổ thông"

Thông tin luận án "Dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận ở trường trung học phổ thông", Nghiên cứu sinh: Lưu Thị Trường Giang

Thông tin luận án “Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”

Thông tin luận án “Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”

Thông tin luận án “Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”, Nghiên cứu sinh: Dương Trần Bình

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Bình

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Bình

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Bình, cán bộ, Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai.

Thông tin luận án "Dạy học Xác suất và Thống kê cho sinh viên ngành Kế toán của các trường Cao đẳng Công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp"

Thông tin luận án "Dạy học Xác suất và Thống kê cho sinh viên ngành Kế toán của các trường Cao đẳng Công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp"

Thông tin luận án "Dạy học Xác suất và Thống kê cho sinh viên ngành Kế toán của các trường Cao đẳng Công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp", Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Hồng Hạnh

Thông tin luận án “Quản lý đội ngũ giáo viên tiếng Anh tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục”

Thông tin luận án “Quản lý đội ngũ giáo viên tiếng Anh tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục”

Thông tin luận án “Quản lý đội ngũ giáo viên tiếng Anh tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục”, Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thanh Thủy

Thông tin luận án “Quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

Thông tin luận án “Quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

Thông tin luận án “Quản lý đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ đại học vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, Nghiên cứu sinh: Phạm Phương Tâm

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Cao Thị Châu Thủy

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Cao Thị Châu Thủy

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Cao Thị Châu Thủy, giảng viên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin luận án "Đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận quá trình"

Thông tin luận án "Đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận quá trình"

Thông tin luận án "Đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên đại học sư phạm theo tiếp cận quá trình", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Nam Phương

Thông tin luận án "Bồi dưỡng năng lực biểu diễn toán học và năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học môn toán lớp 6, lớp 7"

Thông tin luận án "Bồi dưỡng năng lực biểu diễn toán học và năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học môn toán lớp 6, lớp 7"

Thông tin luận án "Bồi dưỡng năng lực biểu diễn toán học và năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học môn toán lớp 6, lớp 7", Nghiên cứu sinh : Vũ Thị Bình

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Thịnh Thị Bạch Tuyết

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Thịnh Thị Bạch Tuyết

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Thịnh Thị Bạch Tuyết, Giảng viên, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

Thông tin luận án “Dạy học giải tích ở trường trung học phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thông qua trang bị một số thủ pháp hoạt động nhận thức cho học sinh”

Thông tin luận án “Dạy học giải tích ở trường trung học phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thông qua trang bị một số thủ pháp hoạt động nhận thức cho học sinh”

Thông tin luận án “Dạy học giải tích ở trường trung học phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thông qua trang bị một số thủ pháp hoạt động nhận thức cho học sinh”, Nghiên cứu sinh: Thịnh Thị Bạch Tuyết

Thông tin luận án “Quản lí quá trình đào tạo theo tín chỉ ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh"

Thông tin luận án “Quản lí quá trình đào tạo theo tín chỉ ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh"

Thông tin luận án “Quản lí quá trình đào tạo theo tín chỉ ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh", NCS: Cao Thị Châu Thủy

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Dân

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Dân

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Dân, cán bộ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Giảng viên, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.