Đào tạo Tiến sĩ

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lưu Thị Trường Giang

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lưu Thị Trường Giang

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lưu Thị Trường Giang, giáo viên, Trường THPT Diễn Châu 5, Nghệ An.

Thông tin luận án "Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo tiếp cận hợp tác"

Thông tin luận án "Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo tiếp cận hợp tác"

Thông tin luận án "Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo tiếp cận hợp tác", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hà

Thông tin luận án “Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ cho giảng viên cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long”

Thông tin luận án “Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ cho giảng viên cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long”

Thông tin luận án “Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ cho giảng viên cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long”, NCS: Lê Thị Thơ

 Thông tin luận án "Dạy học bốn phép tính với số tự nhiên trong môn Toán ở Tiểu học theo hướng phát triển năng lực"

Thông tin luận án "Dạy học bốn phép tính với số tự nhiên trong môn Toán ở Tiểu học theo hướng phát triển năng lực"

Thông tin luận án "Dạy học bốn phép tính với số tự nhiên trong môn Toán ở Tiểu học theo hướng phát triển năng lực", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Kiều Oanh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Dương Trần Bình

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Dương Trần Bình

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Dương Trần Bình, chuyên viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Phương Tâm

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Phương Tâm

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Phương Tâm, cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Thủy

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Thủy

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thanh Thủy, cán bộ, Phòng Giáo dục và Đào tạo Bố Trạch, Quảng Bình.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Hồng Hạnh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Hồng Hạnh

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Hồng Hạnh, Cán bộ, Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên.

Thông tin luận án “Nghiên cứu thiết kế và sử dụng sách giáo khoa điện tử trong dạy học phép biến hình trên mặt phẳng theo hướng tổ chức các hoạt động khám phá”

Thông tin luận án “Nghiên cứu thiết kế và sử dụng sách giáo khoa điện tử trong dạy học phép biến hình trên mặt phẳng theo hướng tổ chức các hoạt động khám phá”

Thông tin luận án “Nghiên cứu thiết kế và sử dụng sách giáo khoa điện tử trong dạy học phép biến hình trên mặt phẳng theo hướng tổ chức các hoạt động khám phá”, Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Giang

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Nam Phương

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Nam Phương

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Nam Phương, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thông tin luận án "Dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận ở trường trung học phổ thông"

Thông tin luận án "Dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận ở trường trung học phổ thông"

Thông tin luận án "Dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận ở trường trung học phổ thông", Nghiên cứu sinh: Lưu Thị Trường Giang

Thông tin luận án “Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”

Thông tin luận án “Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”

Thông tin luận án “Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”, Nghiên cứu sinh: Dương Trần Bình

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Bình

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Bình

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Bình, cán bộ, Trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai.

Thông tin luận án "Dạy học Xác suất và Thống kê cho sinh viên ngành Kế toán của các trường Cao đẳng Công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp"

Thông tin luận án "Dạy học Xác suất và Thống kê cho sinh viên ngành Kế toán của các trường Cao đẳng Công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp"

Thông tin luận án "Dạy học Xác suất và Thống kê cho sinh viên ngành Kế toán của các trường Cao đẳng Công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp", Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Hồng Hạnh

Thông tin luận án “Quản lý đội ngũ giáo viên tiếng Anh tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục”

Thông tin luận án “Quản lý đội ngũ giáo viên tiếng Anh tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục”

Thông tin luận án “Quản lý đội ngũ giáo viên tiếng Anh tiểu học trong bối cảnh đổi mới giáo dục”, Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thanh Thủy