Đào tạo Tiến sĩ

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Đức Đà

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Đức Đà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hà Đức Đà, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Dương Dũng

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Dương Dũng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Dương Dũng, cán bộ, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.

Thông tin luận án “Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội”.

Thông tin luận án “Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội”.

Thông tin luận án “Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội”. NCS: Hoàng Thúy Nga

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà, nghiên cứu viên, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ giảng viên múa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế"

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ giảng viên múa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế"

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ giảng viên múa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế", Nghiên cứu sinh: Vũ Dương Dũng

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ giáo viên THPT người DTTS ở các tỉnh vùng Tây Bắc"

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ giáo viên THPT người DTTS ở các tỉnh vùng Tây Bắc"

Thông tin luận án "Phát triển đội ngũ giáo viên THPT người DTTS ở các tỉnh vùng Tây Bắc", Nghiên cứu sinh: Hà Đức Đà

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kiều Oanh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kiều Oanh

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nghiên cứu viên, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thơ

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thơ

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Thơ, Giảng viên, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Giang.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Giang.

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Giang.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lưu Thị Trường Giang

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lưu Thị Trường Giang

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lưu Thị Trường Giang, giáo viên, Trường THPT Diễn Châu 5, Nghệ An.

Thông tin luận án "Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo tiếp cận hợp tác"

Thông tin luận án "Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo tiếp cận hợp tác"

Thông tin luận án "Giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo tiếp cận hợp tác", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hà

Thông tin luận án “Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ cho giảng viên cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long”

Thông tin luận án “Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ cho giảng viên cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long”

Thông tin luận án “Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ cho giảng viên cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long”, NCS: Lê Thị Thơ

 Thông tin luận án "Dạy học bốn phép tính với số tự nhiên trong môn Toán ở Tiểu học theo hướng phát triển năng lực"

Thông tin luận án "Dạy học bốn phép tính với số tự nhiên trong môn Toán ở Tiểu học theo hướng phát triển năng lực"

Thông tin luận án "Dạy học bốn phép tính với số tự nhiên trong môn Toán ở Tiểu học theo hướng phát triển năng lực", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Kiều Oanh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Dương Trần Bình

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Dương Trần Bình

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Dương Trần Bình, chuyên viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Phương Tâm

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Phương Tâm

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Phương Tâm, cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ