Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng mô hình truyền thông về giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở”

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng mô hình truyền thông về giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở”

Ngày 31/10/2020, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu giáo dục bảo vệ môi trường “Xây dựng mô hình truyền thông về giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở”, Mã số: B2019-VKG-07MT, do TS. Phan Thanh Hà làm chủ nhiệm nhiệm vụ.

Sinh hoạt khoa học chuyên đề “Học liệu mở với giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời”

Sinh hoạt khoa học chuyên đề “Học liệu mở với giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời”

Với mục đích tạo diễn đàn để các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu chia sẻ chuyên môn, nâng cao hiểu biết về những vấn đề liên quan đến học liệu mở, vai trò học liệu mở đối với giáo dục, giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, ngày 3/11/2020, Ban Nghiên Giáo dục Thường xuyên đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về chuyên đề “Học liệu mở với giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời”.

Sinh hoạt khoa học chuyên đề “Kinh nghiệm quốc tế về đánh giá năng lực xuyên môn và bài học cho Việt Nam”

Sinh hoạt khoa học chuyên đề “Kinh nghiệm quốc tế về đánh giá năng lực xuyên môn và bài học cho Việt Nam”

Ngày 15/10/2020, Ban Nghiên cứu Đánh giá giáo dục đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về chuyên đề “Kinh nghiệm quốc tế về đánh giá năng lực xuyên môn và bài học cho Việt Nam”. Đây là hoạt động khoa học chuyên sâu của Ban với mục đích trao đổi học thuật và quảng bá kết quả nghiên cứu.

Tọa đàm về Chương 4. Học tập suốt đời trong báo cáo phân tích ngành giáo dục

Tọa đàm về Chương 4. Học tập suốt đời trong báo cáo phân tích ngành giáo dục

Chiều ngày 07/07/2020 tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, nhóm nghiên cứu phân tích ngành giáo dục đã tổ chức buổi tọa đàm góp ý cho “Chương 4. Học tập suốt đời” trong Báo cáo phân tích ngành giáo dục.

Nghiệm thu chuyên đề 19: Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo 2011-2020, mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025

Nghiệm thu chuyên đề 19: Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo 2011-2020, mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025

Ngày 17/06/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức nghiệm thu chuyên đề 19: Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo 2011-2020, mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025 do PGS.TS. Lê Anh Vinh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Mô hình dạy học song ngữ cấp trung học ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục”

Nghiệm thu đề tài “Mô hình dạy học song ngữ cấp trung học ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục”

Ngày 28/02/2020, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH &CN cấp Bộ “Mô hình dạy học song ngữ cấp trung học ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục”, Mã số: B2017-VKG.01, do ThS. Đào Văn Toàn làm chủ nhiệm đề tài.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Ngày 06/3/2020, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH &CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo”, Mã số: B2017-VKG-07, do TS. Trịnh Thị Anh Hoa làm chủ nhiệm đề tài.

Hội thảo quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin – Thực trạng và xu thế”

Hội thảo quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin – Thực trạng và xu thế”

Ngày 05/03/2020, tại Nhà khách Quốc hội, Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Dự báo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN), với sự hỗ trợ của DAAD, Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức, tổ chức hội thảo quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin – Thực trạng và xu thế”. Chương trình hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội thảo “Tham vấn phân tích ngành giáo dục – Chỉ số phát triển giáo dục và cơ sở dữ liệu”

Hội thảo “Tham vấn phân tích ngành giáo dục – Chỉ số phát triển giáo dục và cơ sở dữ liệu”

Ngày 11 tháng sáu năm 2020, tại Hà Nội, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và Tổ chức UNESCO đã đồng tổ chức hội thảo “Tham vấn phân tích ngành giáo dục – Chỉ số phát triển giáo dục và cơ sở dữ liệu”

Nghiệm thu đề tài "Quản lý các chương trình đào tạo của nước ngoài tại Việt Nam"

Nghiệm thu đề tài "Quản lý các chương trình đào tạo của nước ngoài tại Việt Nam"

Ngày 02/01/2020, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Quản lý các chương trình đào tạo của nước ngoài tại Việt Nam", Mã số: B2017-VKG-02, do TS. Nguyễn Thị Hảo làm chủ nhiệm.

Hội thảo “Giáo dục Mầm non tại các địa phương có khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam”

Hội thảo “Giáo dục Mầm non tại các địa phương có khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam”

Ngày 26/12/2019, tại Nhà khách Trung ương, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Giáo dục Mầm non tại các địa phương có khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam”. Đây là Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án “Học tập cho trẻ em” hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), nhằm cải thiện việc tiếp cận với Giáo dục Mầm non và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất.

Hội thảo "Xu hướng quốc tế về phát triển chuyên ngành Tâm lý học Giáo dục trong bối cảnh hiện nay"

Hội thảo "Xu hướng quốc tế về phát triển chuyên ngành Tâm lý học Giáo dục trong bối cảnh hiện nay"

Sáng thứ 6 ngày 29/11/2019, tại phòng họp A13 trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Trung tâm nghiên cứu Tâm lí học và Giáo dục học tổ chức Hội thảo Xu hướng quốc tế về phát triển chuyên ngành Tâm lý học Giáo dục trong bối cảnh hiện nay.

Đoàn thanh niên Viện KHGDVN tổ chức seminar khoa học với chủ đề “Nghiên cứu và xuất bản quốc tế trong lĩnh vực khoa học Kinh tế Xã hội”

Đoàn thanh niên Viện KHGDVN tổ chức seminar khoa học với chủ đề “Nghiên cứu và xuất bản quốc tế trong lĩnh vực khoa học Kinh tế Xã hội”

Nhằm mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu, viết và đăng bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế, được sự quan tâm và tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN), sáng ngày 29/11/2019, Đoàn Thanh niên Viện KHGDVN đã tổ chức seminar khoa học với chủ đề: Nghiên cứu và xuất bản quốc tế trong lĩnh vực khoa học kinh tế Xã hội.

Nghiệm thu đề tài "Giải pháp nâng cao năng lực Tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới"

Nghiệm thu đề tài "Giải pháp nâng cao năng lực Tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới"

Ngày 28/11/2019, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Bộ "Giải pháp nâng cao năng lực Tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới", Mã số: B2018-VKG-05, do TS. Trần Thị Yên chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Giáo dục giá trị cho học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế"

Nghiệm thu đề tài "Giáo dục giá trị cho học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế"

Ngày 21/11/2019, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Giáo dục giá trị cho học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ", mã số: B2017-VKG-05, do PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận chủ nhiệm.