Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

22/01/2022 11:35 GMT+7
Ngày 21/01/2022, tại phòng họp C53, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa của học sinh phổ thông Việt Nam hiện nay”, mã số CT.2019.08.07 do PGS. TS. Trần Huy Hoàng làm chủ nhiệm


 Phó Viện trưởng Trần Huy Hoàng trình bày kết quả nghiên cứu đề tài

Tham dự buổi nghiệm thu có sự tham dự của các thành phần Hội đồng theo Quyết định và đại diện các phòng chức năng.
  
Theo nhóm đề tài, các hoạt động quản lý điều hành bao gồm: 1) Tổ chức xây dựng thuyết minh chương trình; 2) Tổ chức tuyển chọn hệ thống đề tài thuộc Chương trình; 3) Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình; 4) Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, kết nối các đề tài thuộc chương trình; 5) Tổ chức kiểm tra và khảo sát định kì các đề tài thuộc chương trình; 6) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu các đề tài; 7) Tổ chức tổng kết chương trình.
  
Bên cạnh đó, các hoạt động chuyên môn của Ban chủ nhiệm là thành viên trực tiếp tham gia một số đề tài thuộc chương trình; tổ chức biên soạn dự thảo Chuyên khảo của chương trình; hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh theo hướng nghiên cứu của chương trình; tổ chức xây dựng Báo cáo tổng kết chương trình.
  
Từ mục tiêu nhiệm vụ và các hoạt động đã thực hiện được, nhóm nghiên cứu thấy rằng còn tồn tại việc chưa quyết liệt trong giám sát, điều hành để các đề tài được vận hành thống nhất theo quan điểm triển khai chương trình. Từ đây ban chủ nhiêm đưa ra một số hướng khắc phục: đầu tư chiều sâu hơn về chuyên môn để chỉ đạo hoàn thành các sản phẩm khoa học của chương trình; Phối hợp cùng cơ quan chủ trì chỉ đạo hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của các đề tài để nghiệm thu cấp Bộ; Xây dựng báo cáo và tổ chức tổng kết chương trình.
  
Góp ý đối với đề tài, các thành viên của hội đồng cho rằng nhóm nghiên cứu đã cơ bản hoàn thành các sản phẩm theo thuyết minh và có hai sản phẩm vượt trội, nhiệm vụ đã cơ bản đảm bảo được tính thống nhất và hoàn thiện của sản phẩm. Đối với các báo cáo, đề tài cần bổ sung thêm thông tin về các hoạt động chuyên môn (cách triển khai, tiếp cận đề tài, thông tin về các hội nghị tập huấn …) .
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác