Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học”

31/12/2021 15:59 GMT+7
Chiều ngày 30/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học”, mã số B2020-VKG-09MT, do TS. Nguyễn Lê Vân Dung làm chủ nhiệm.


Mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học
   
Hội đồng nghiệm thu gồm bảy thành viên là các nhà nghiên cứu, các nhà sư phạm trong lĩnh vực giáo dục tiểu học, giáo dục bảo vệ môi trường và giáo dục cộng đồng, do PGS.TS. Trần Huy Hoàng làm Chủ tịch.
 
Tiểu học là độ tuổi lí tưởng để giáo dục môi trường cho trẻ em. Đây cũng là nội dung có vai trò quyết định đến kĩ năng, ý thức, hành động của trẻ trong tương lai. Một trong những đặc trưng khu biệt của giáo dục môi trường là có tính địa phương cao, đặc biệt là đối với học sinh tiểu học. Đặc điểm nổi bật ở học sinh tiểu học là tri giác, tư duy đều căn cứ trên những hình ảnh thực tế các em tiếp thu được. Nếu gắn giáo dục môi trường với môi trường xung quanh, gần gũi với nơi các em sống thì học sinh sẽ dễ dàng hình dung, tiếp thu kiến thức và có thể nhìn thấy những hiệu quả tích cực trong quá trình tham gia bảo vệ môi trường của bản thân.
 
Thông tin đề tài
 
Mục tiêu chung: Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học nhằm tăng cường sự tham gia và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác giáo dục bảo vệ môi trường ở địa phương, cũng như đảm bảo các hoạt động giáo dục BVMT ở các trường tiểu học.
 
Mục tiêu cụ thể
 
- Đánh giá thực trạng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học và nhu cầu xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học.
 
- Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học.
  
Các sản phẩm của đề tài
  
- Báo cáo về hiện trạng giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học.
- Bộ tiêu chí đánh giá mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học.
- Bộ công cụ đánh giá mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học.
- Tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học.
- Mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác