Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển bền vững trường phổ thông dân tộc bán trú đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển bền vững trường phổ thông dân tộc bán trú đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”

Ngày 07/12/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển bền vững trường phổ thông dân tộc bán trú đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, mã số B2022-VKG-15 do TS. Trần Thị Yên làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu xu hướng thế giới về giáo dục cho trẻ mầm non làm quen với công nghệ”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu xu hướng thế giới về giáo dục cho trẻ mầm non làm quen với công nghệ”

Ngày 11/7/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu xu hướng thế giới về giáo dục cho trẻ mầm non làm quen với công nghệ”, mã số V2022-03, do PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Phân tích tác động hỗ trợ xã hội đối với giáo viên trong bối cảnh Covid-19”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Phân tích tác động hỗ trợ xã hội đối với giáo viên trong bối cảnh Covid-19”

Ngày 14/6/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề KH&CN cấp Viện “Phân tích tác động hỗ trợ xã hội đối với giáo viên trong bối cảnh Covid-19”, mã số V2022-01, do CN. Nguyễn Minh Đức làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu năng lực dạy học của giáo viên trong dạy học môn học tự chọn tiếng Mông cấp tiểu học tỉnh Yên Bái, đáp ứng việc triển khai Chương trình GDPT 2018”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu năng lực dạy học của giáo viên trong dạy học môn học tự chọn tiếng Mông cấp tiểu học tỉnh Yên Bái, đáp ứng việc triển khai Chương trình GDPT 2018”

Ngày 07/6/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu năng lực dạy học của giáo viên trong dạy học môn học tự chọn tiếng Mông cấp tiểu học tỉnh Yên Bái, đáp ứng việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số V2022-05, do ThS. Cao Việt Hà làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xây dựng hệ thống bài tập phát triển từ vựng cho trẻ khiếm thính có sử dụng thiết bị trợ thính từ 0 - 3 tuổi”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xây dựng hệ thống bài tập phát triển từ vựng cho trẻ khiếm thính có sử dụng thiết bị trợ thính từ 0 - 3 tuổi”

Ngày 24/5/2023, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề KH&CN cấp Viện “Xây dựng hệ thống bài tập phát triển từ vựng cho trẻ khiếm thính có sử dụng thiết bị trợ thính từ 0 - 3 tuổi”, mã số V2022-04, do ThS. Phạm Thị Trang làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Cơ sở khoa học của việc xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính cho giáo viên phổ thông hiện nay”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Cơ sở khoa học của việc xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính cho giáo viên phổ thông hiện nay”

Ngày 24/5/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Cơ sở khoa học của việc xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính cho giáo viên phổ thông hiện nay”, mã số V2022-02 do ThS. Nguyễn Thanh Tâm làm chủ nhiệm.

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam thông báo để các đơn vị, cá nhân đăng kí tham gia tuyển chọn 16 đề tài trong danh sách đính kèm, theo các quy định trong thông tư 11/2016/TT-BGDĐT.

Tập huấn kĩ năng xây dựng bộ câu hỏi khảo sát

Tập huấn kĩ năng xây dựng bộ câu hỏi khảo sát

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học về việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, phối hợp hoạt động hợp tác với các đơn vị khác trong và ngoài Viện, sáng ngày 17/5/2023, tại phòng họp B202 số 106 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Lãnh đạo và Công đoàn trung tâm phối hợp tổ chức tập huấn “Kĩ năng xây dựng bộ công cụ khảo sát”. Diễn giả của buổi tập huấn là TS. Đặng Xuân Cương – Phó Trưởng Ban Nghiên cứu Đánh giá Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Toàn thể cán bộ, công đoàn viên Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học có mặt tham dự đầy đủ.

Nghiệm thu Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Nghiệm thu Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Sáng ngày 17/5/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08, do PGS.TS. Trần Huy Hoàng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu giải pháp ứng dụng kỹ thuật số theo tiếp cận mô hình hệ sinh thái vào chăm sóc, giáo dục trẻ ở các cơ sở GDMN tại khu công nghiệp, khu chế xuất"

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu giải pháp ứng dụng kỹ thuật số theo tiếp cận mô hình hệ sinh thái vào chăm sóc, giáo dục trẻ ở các cơ sở GDMN tại khu công nghiệp, khu chế xuất"

Ngày 06/04/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu giải pháp ứng dụng kỹ thuật số theo tiếp cận mô hình hệ sinh thái vào chăm sóc , giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non tại khu công nghiệp, khu chế xuất", mã số B2021-VKG-02, do TS. Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững”

Chiều ngày 24/3/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững”, mã số B2021-VKG-01-MT, do TS. Nguyễn Thị Hương Lan làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Xây dựng tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM"

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Xây dựng tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM"

Ngày 24/03/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ "Xây dựng tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM", mã số B2021-VKH-07-MT do ThS. Đỗ Đức Lân làm chủ nhiệm.

Hội thảo khoa học “Mô hình sách giáo khoa điện tử tương tác trong bối cảnh giáo dục 4.0”

Hội thảo khoa học “Mô hình sách giáo khoa điện tử tương tác trong bối cảnh giáo dục 4.0”

Sáng ngày 07/3/2023, tại Phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Mô hình sách giáo khoa điện tử tương tác trong bối cảnh giáo dục 4.0” theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Đây là Hội thảo chuyên đề thuộc đề tài “Xây dựng mô hình sách giáo khoa điện tử tương tác và hệ thống học liệu bổ trợ theo chương trình giáo dục phổ thông mới trong bối cảnh giáo dục 4.0” do PGS. TS. Đào Thái Lai làm chủ nhiệm.

Hội thảo khoa học “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học”

Hội thảo khoa học “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học”

Sáng ngày 22/02/2023, tại trụ sở 52 Liễu Giai, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí cấp Tiểu học”.

Họp hội đồng tự đánh giá Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Họp hội đồng tự đánh giá Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Sáng ngày 17/02/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức họp hội đồng tự đánh giá Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08, do PGS.TS. Trần Huy Hoàng làm chủ nhiệm.