Nghiên cứu khoa học

Kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học - Giáo dục học

Kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học - Giáo dục học

Sáng ngày 08/09/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Tâm lý học - Giáo dục học với sự chủ trì của Phó Viện trưởng Trần Huy Hoàng.

Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 08)

Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 08)

Chiều ngày 08/09/2022, tại phòng họp A13, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hôi đồng số 08 kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia.

Khảo sát tiến độ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 07)

Khảo sát tiến độ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 07)

Sáng ngày 08/09/2022, tại phòng họp A13, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng số 07 khảo sát tiến độ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia.

Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Phát triển Giáo dục

Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Phát triển Giáo dục

Chiều ngày 07/09/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Phát triển Giáo dục với sự chủ trì của Viện trưởng Lê Anh Vinh.

Kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc

Kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc

Chiều ngày 30/8/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc với sự chủ trì của Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh.

Kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Ban nghiên cứu Đánh giá Giáo dục

Kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Ban nghiên cứu Đánh giá Giáo dục

Ngày 29/8/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Đánh giá Giáo dục.

  Dự án “Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam” - Những kết quả đáng ghi nhận

Dự án “Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam” - Những kết quả đáng ghi nhận

Dự án Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam (RISE VN) là chương trình nghiên cứu từ năm 2016 đến 2022 do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN) phối hợp với Đại học Minnesota, Hoa Kỳ thực hiện, được tài trợ bởi Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) và Bộ Ngoại giao & Thương mại của Chính phủ Australia (DFAT).

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn để đề xuất thí điểm tự chủ tại một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn để đề xuất thí điểm tự chủ tại một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông”

Ngày 12/08/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn để đề xuất thí điểm tự chủ tại một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông”, mã số B2020-VKG-01 NV do PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn mới”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn mới”

Ngày 27/7/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08.06 do TS. Lê Thị Sông Hương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn mới”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn mới”

Ngày 27/07/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08.05 do TS. Đỗ Thu Hà làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh tiểu học Việt Nam trong giai đoạn mới”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh tiểu học Việt Nam trong giai đoạn mới”

Ngày 27/07/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài “Giáo dục giáo trị văn hóa cho học sinh tiểu học Việt Nam trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08.04 do TS. Đoàn Thị Thúy Hạnh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN “Xác định hệ giá trị văn hoá cần hình thành ở học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN “Xác định hệ giá trị văn hoá cần hình thành ở học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Chiều ngày 20/7/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN “Xác định hệ giá trị văn hoá cần hình thành ở học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08.01, do TS. Vương Thị Phương Hạnh làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 07 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới” theo Quyết định số 521/QĐ-BGDĐT ngày 04/3/2019 của Bộ GD&ĐT.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Ngày 6/7/2022, tại A13, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08.02 do TS. Nguyễn Thị Phương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học khu vực đô thị”

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học khu vực đô thị”

Ngày 02/07/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình truyền thông về giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn cho học sinh trung học khu vực đô thị”, mã số B2021-VKG-02MT, do TS. Lê Thị Quỳnh Nga làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Một số yếu tố tác động đến năng lực an toàn số của học sinh trung học cơ sở”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Một số yếu tố tác động đến năng lực an toàn số của học sinh trung học cơ sở”

Ngày 23/6/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Một số yếu tố tác động đến năng lực an toàn số của học sinh trung học cơ sở”, mã số V2021-11, do ThS. Hoàng Phương Hạnh làm chủ nhiệm.