Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Như An, Cán bộ giảng dạy - Trường Ðại học Vinh.

10/08/2017 16:55 GMT+7

Bảo vệ luận án

  

      Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Như An, Cán bộ giảng dạy - Trường Ðại học Vinh.

 

- Ðề tài: "Phát triển năng lực giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên đại học sư phạm ngành giáo dục tiểu học"

 

- Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

 

- Mã số:    62 14 01 01

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 29/ 8/ 2012

Ðịa điểm:  Phòng C 53 (tầng 5),

                 101 Trần Hưng Ðạo - Hà Nội

 

   Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.

Tin khác