Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Việt Hà, cán bộ Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị.

10/08/2017 16:55 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Việt Hà, cán bộ Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị.

BẢO VỆ LUẬN ÁN

     Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Việt Hà, cán bộ Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị.
     - Đề tài: “Quản lý đào tạo theo năng lực thực hiện nghề kỹ thuật xây dựng ở các trường cao đẳng xây dựng
     - Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
       Mã số: 62. 14. 01. 14
     - Thời gian: 8h30 ngày 03/10/2014
     - Địa điểm: Hội trường C53 (tầng 5),
             101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
     Kính mời các đơn vị và cá nhân quan tâm đến đề tài luận án tới dự.