Báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

07/06/2022 14:48 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2022

Thực hiện Công văn số 1836/BGDĐT-GDĐH ngày 29/4/2022 của Bộ GD&ĐT về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2021 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 trình độ TS, ThS, ĐH, trình độ CĐ ngành GDMN, Viện KHGDVN đã tiến hành rà soát và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ theo quy định. 

Tin khác