Quyết định điều chỉnh nội dung tại Khoản 2, Điều 6 của Quy định về việc bảo vệ luận án theo hình thức trực tuyến

25/02/2022 15:13 GMT+7

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ban hành Quyết định số 73/QĐ-VKHGDVN, ngày 23/02/2022 về việc Điều chỉnh nội dung Khoản 2, Điều 6 của Quy định về việc tổ chức bảo vệ luận án các cấp, họp Hội đồng duyệt đề cương, chấm tiểu luận tổng quan và chuyên đề tiến sĩ theo hình thức trực tuyến.
 

Tin khác