Định hướng hợp tác Công ty Lego Việt Nam đối với hoạt động giáo dục Robotics và STEAM ở nhà trường phổ thông

08/07/2021 23:14 GMT+7
Chiều ngày 08/07/2021, tại phòng họp A13, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Công ty Lego Việt Nam thảo luận về kế hoạch hợp tác phát triển chương trình giáo dục Robotics và STEAM ở các cơ sở giáo dục phổ thông của Việt Nam.

Đại diện Lãnh đạo Viện, Phó Viện trưởng phụ trách Lê Anh Vinh trực tiếp thảo luận với bà Hồ Ngọc Nhi, Giám đốc kinh doanh khu vực miền Bắc, Công ty Lego Việt Nam.
 

Bà Hồ Ngọc Nhi trình bày mục tiêu của chương trình
 
Tại buổi làm việc, đại diện Lego Việt Nam trình bày mục tiêu và phương án đưa Chương trình giáo dục Robotics và STEAM dựa trên các sản phẩm Lego Education vào nhà trường ở Việt Nam. Dựa trên phương án đề xuất, Phó Viện trưởng phụ trách đã chỉ ra những điểm chưa phù hợp và đề xuất một số hoạt động có thể triển khai nhằm nâng cao mức độ đáp ứng của chương trình đối với định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hai bên đã đi đến thống nhất sẽ cùng phát triển tài liệu giáo dục, thẩm định tài liệu, triển khai tập huấn giáo viên, tổ chức các cuộc thi Lego trên phạm vi toàn quốc…
 
Phó Viện trưởng phụ trách trao đổi về các hoạt động thế mạnh của Viện
 
Kết thúc buổi làm việc, hai bên đều bày tỏ mong muốn sớm kí kết Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường cam kết hợp tác lâu dài, đồng thời cùng nhau tạo sân chơi phát triển trí tuệ cho giáo viên và học sinh toàn quốc.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam