Lãnh đạo Viện tiếp đoàn chuyên gia của Dự án “Chế độ ăn lành mạnh bền vững thông qua chuyển đổi hệ thống thực phẩm”

29/06/2022 07:36 GMT+7
Sáng ngày 28/6/2022, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam có buổi hội đàm với đoàn chuyên gia của Dự án “Chế độ ăn lành mạnh bền vững thông qua chuyển đổi hệ thống thực phẩm” (Sustainable healthy diets through food systems transformation), gọi tắt là SHiFT.


Viện trưởng tiếp đoàn chuyên gia
 
Tham dự buổi làm việc, về phía Dự án SHiFT, có ông Mark Lundy, Phó Giám đốc Sáng kiến SHiFT, Giám đốc toàn cầu nhóm “Hành vi người tiêu dùng và môi trường thực phẩm” cùng các chuyên gia Việt Nam, thuộc Liên minh Tổ chức đa dạng sinh học quốc tế và Trung tâm nông nghiệp nhiệt đới quốc tế. Về phía Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, có GS - Viện trưởng Lê Anh Vinh cùng đại diện của Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế.
 
Thay mặt Lãnh đạo Viện, GS.TS. Lê Anh Vinh giới thiệu tóm tắt các chức năng, nhiệm vụ và thành tựu của đơn vị, đồng thời gửi lời chúc mừng tới toàn thể nhóm chuyên gia đã tổ chức thành công Hội thảo khởi động sáng kiến SHiFT.
  

Ông Mark Lundy chia sẻ tầm nhìn của dự án
  
Về phía đoàn chuyên gia, ông Mark Lundy giới thiệu những mục tiêu chính của Dự án. Sáng kiến SHiFT được phát triển với mục tiêu chính nhằm đảm bảo chế độ ăn lành mạnh bền vững cho tất cả mọi người thông qua chuyển đổi hệ thống thực phẩm. Sáng kiến SHiFT tập trung thúc đẩy tiêu dùng thực phẩm hướng tới chế độ ăn lành mạnh bền vững và tăng cường cung ứng thực phẩm dinh dưỡng, an toàn, giá cả phù hợp và được sản xuất theo cách bền vững (thực phẩm giàu dinh dưỡng và bền vững), đồng thời cải thiện sinh kế, bình đẳng giới và sự tham gia tích cực của tất cả các bên liên quan trong hệ thống thực phẩm.
 
Hai bên bày tỏ sự quan tâm về việc cải thiện các bữa ăn dinh dưỡng trong trường học, góp phần cải thiện dinh dưỡng và thể chất cho học sinh Việt Nam. Hai bên cam kết sẽ tiếp tục có những cuộc thảo luận chuyên sâu trong tương lai để xây dựng các đề tài nghiên cứu và triển khai toàn quốc về vấn đề nâng cao chất lượng dinh dưỡng và thể chất cho học sinh Việt Nam.
 
Thông tin liên quan:
  
Sáng kiến ShiFT được triển khai trong 03 năm từ năm 2022 - 2025 với 5 hợp phần: Người tiêu dùng và môi trường thực phẩm; doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và tác nhân khu vực phi chính thức; quản trị và hệ thống thực phẩm bao trùm; phân tích các kịch bản đánh đổi; thúc đẩy quá trình chuyển đổi hệ thống thực phẩm.
  
06 giải pháp tiềm năng sẽ được áp dụng bởi các bên liên quan nhằm gia tăng nhu cầu về chế độ ăn lành mạnh bền vững; nâng cao khả năng của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa và khu vực phi chính thức trong việc cung cấp thực phẩm giàu dinh dưỡng bền vững và tạo ra cơ hội thu nhập toàn diện; giải quyết các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới, sự tham gia của thanh niên và hòa nhập xã hội trong hệ thống thực phẩm.
  
Các bên liên quan được tăng cường kiến thức và năng lực để tham gia vào quá trình quản trị và các vấn đề liên quan đến chuyển đổi hệ thống thực phẩm cho chế độ ăn lành mạnh, bền vững; làm giảm sự đánh đổi giữa các đầu ra của hệ thống thực phẩm liên quan đến sự hòa nhập, tính bền vững, biến đổi khí hậu, an toàn thực phẩm và chất lượng chế độ ăn; thực hiện các hành động nhất quán, đa ngành để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi hệ thống thực phẩm hướng tới chế độ ăn lành mạnh bền vững.
 
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam