Sinh hoạt chuyên đề “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên phù hợp đặc điểm điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị”

15/07/2022 15:15 GMT+7
Triển khai sinh hoạt chuyên đề theo văn bản Chuyên đề 2022 "Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương” do Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương ban hành ngày 10/3/2022, nhằm tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, sáng ngày 29/6/2022, chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học tổ chức chuyên đề gắn với nội dung chủ đề năm 2022.

Các đảng viên trong chi bộ đã nghe đồng chí Vũ Thị Quỳnh Nga trình bày về chuyên đề “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên phù hợp đặc điểm điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị” với nội dung:
  
- Quan điểm của Đảng về vấn đề nêu gương
- Thực trạng vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên
- Giải pháp tăng cường nêu gương của cán bộ, đảng viên
 
Đồng chí Vũ Thị Quỳnh Nga trình bày chuyên đề
  
Sau khi nghe bài trao đổi, các đảng viên tham dự sinh hoạt chuyên đề đã thảo luận có ý kiến nhận xét, bổ sung, góp ý tạo không khí thảo luận sôi nổi, cởi mở. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khang đã đưa ra những ý kiến dựa trên kinh nghiệm của bản thân và mở rộng thêm các hoạt động chuyên môn của trung tâm cũng như hoạt động của công đoàn trung tâm. Đó không chỉ là những ý kiến, nhận xét hết sức đúng đắn và tâm huyết đồng thời thể hiện sự định hướng của thế hệ đảng viên đi trước với thế hệ đảng viên trẻ của chi bộ trung tâm.
  
Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề này gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của bộ Chính trị, là việc làm cần thiết và đóng vai trò quan trọng để các đảng viên phát huy tinh thần phê và tự phê, tự rèn luyện về đạo đức, lối sống, giữ vững hình ảnh người đảng viên gương mẫu theo lời dạy của Bác “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.
 
Đồng chí Nguyễn Khang trao đổi ý kiến về chuyên đề
 
Bài và ảnh: Chi bộ Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đại học