Hội thảo tham vấn “Cấu trúc và khung kết quả mong đợi của chương trình giáo dục mầm non mới”

02/07/2022 00:02 GMT+7
Ngày 1/7/2022, tại trụ sở 04 Trịnh Hoài Đức, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn “Cấu trúc và khung kết quả mong đợi của chương trình giáo dục mầm non mới”. Các đại biểu tham dự hội theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự buổi lễ có PGS. TS. Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Phó Ban chỉ đạo xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới; ThS. Hoàng Thị Dinh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Phó Trưởng Ban biên soạn xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới; GS. TS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trưởng Ban biên soạn, Ủy viên Ban chỉ đạo xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới, PGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu giáo dục mầm non, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cùng các đại diện các vụ, viện, trường đại học, đại diện các cơ sở giáo dục mầm non, đại diện các tổ chức giáo dục quốc tế, hiệp hội , các chuyên gia quan tâm tới giáo dục mầm non.
  
 
Viện trưởng phát biểu khai mạc hội thảo
  
Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội nghị, GS. TS. Lê Anh Vinh cho rằng đây là nghiên cứu có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc kết nối giữa các cấp học. Đồng thời chương trình giáo dục mầm non là chương trình khung, đặc biệt là bởi đặc thù của chương trình là không có sách giáo khoa mà chỉ có tài liệu hướng dẫn nên việc xây dựng tài liệu hướng dẫn là điều kiện tiên quyết cho thành công của chương trình giáo dục mầm non mới. GS cũng cho biết chỉ có 10 tháng để thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ nên không thể tránh khỏi thiếu xót, vậy nên nhóm nghiên cứu muốn lắng nghe ý kiến tham vấn của các thầy cô, các chuyên gia về giáo dục mầm non để hoàn thiện cấu trúc và khung kết quả mong đợi của chương trình giáo dục mầm non mới.
  
 
Thay mặt ban chỉ đạo xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới, PGS. TS. Nguyễn Bá Minh nhấn mạnh sự cần thiết của việc định hướng xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới từ quan điểm, mục tiêu xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới tới các lĩnh vực giáo dục của chương trình giáo dục mầm non mới như là giáo dục phát triển thể chất, giáo dục phát triển nhận thức, giáo dục phát triển ngôn ngữ, giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội và giáo dục nghệ thuật. Ông mong rằng nhóm nghiên cứu sẽ đưa ra được cấu trúc và khung kết quả mong đợi của chương trình giáo dục mầm non mới theo tiếp cận năng lực và là tiền đề cho chương trình giáo dục các cấp.
  
Chương trình hội thảo bắt đầu với báo cáo về chương trình giáo dục mầm non theo tiếp cận năng lực và các cấu phần cơ bản trong chương trình giáo dục mầm non cấp quốc gia và dự thảo về Cấu trúc chương trình giáo dục mầm non mới theo tiếp cận năng lực và các vấn đề xin ý kiến. Tiếp theo hội nghị chia thành 5 nhóm (giáo dục phát triển thể chất, giáo dục phát triển nhận thức, giáo dục phát triển ngôn ngữ, giáo dục phát triển tình cảm và giáo dục phát triển thẩm mỹ) để thảo luận về Cấu trúc chương trình giáo dục mầm non mới theo tiếp cận năng lực.
  
Phiên buổi chiều là các báo cáo về mục tiêu và chuẩn đầu ra/ kết quả mong đợi sau khi trẻ em học xong chương trình giáo dục mầm non; Kết quả mong đợi đầu ra cuối độ tuổi Nhà trẻ và Mẫu giáo theo 6 lĩnh vực giáo dục (thể chất, toán, khoa học và công nghệ, ngôn ngữ, khám phá xã hội, nghệ thuật) của chương trình giáo dục Nhà trẻ, chương trình giáo dục mẫu giáo.
  
 
GS. TS. Lê Anh Vinh và PGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh điều hành phiên thảo luận
  
Sau khi chia nhóm để thảo luận các vấn đề trong báo cáo và tổng hợp ý kiến của các nhóm thảo luận, Trưởng ban biên soạn chương trình giáo dục mầm non mới tổng hợp các ý kiến của các nhóm và kết luận hội thảo.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam