Hội thảo khu vực chủ đề “Chuyển đổi số trong giáo dục không chính quy”

29/06/2022 07:54 GMT+7
Ngày 28/6/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tham dự Hội thảo trực tuyến của Dự án “Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cơ bản cho trẻ em ngoài nhà trường các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam thông qua các chương trình học tập linh hoạt” (Increasing Access to Basic Education for Out-of-School Children in Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam through Flexible Learning Programmes), với chủ đề “Chuyển đổi số trong giáo dục không chính quy” (Digital Transformation of Non-Formal Education).

 
Viện trưởng cùng các chuyên gia tham dự hội thảo
 
Đây là Dự án được thực hiện ở 04 quốc gia - Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam - nhằm tăng cường tiếp cận giáo dục cơ bản cho trẻ em ngoài nhà trường thông qua các giải pháp học tập linh hoạt, với sự tài trợ của Tổ chức Good Neighbors International (GNI) và UNESCO Bangkok. Tham dự Webminar khu vực của Dự án, có sự hiện diện và tham luận của GS - Viện trưởng Lê Anh Vinh cùng các thành viên của Nhóm nghiên cứu thực hiện Dự án.
 
Mục tiêu của Hội thảo:
  
(1) Chia sẻ thông tin và kiến thức: Giới thiệu lại các thành viên chính phủ và những bên tham gia Dự án của 04 quốc gia Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam; Chia sẻ kết quả và đầu ra của Dự án.
  
(2) Đánh giá các thành tựu của dự án và kết quả Giám sát & Đánh giá: Đánh giá thành tựu của từng quốc gia theo mục tiêu ban đầu; Thông báo kết quả của Giám sát & Đánh giá và chia sẻ các bài học kinh nghiệm.
  
(3) Thảo luận về chủ đề học tập kết hợp cho trẻ em và thanh niên ngoài nhà trường (OOSCY): Chia sẻ về học tập kết hợp theo các quốc gia khác nhau; Trao đổi thông tin và học hỏi lẫn nhau về những kinh nghiệm gần đây liên quan đến COVID-19 và việc thực hiện các chương trình và chính sách cho OOSCY và người học có hoàn cảnh khó khăn.
  
 
Ông Shigeru Aoyagi phát biểu khai mạc hội thảo
  
Mở đầu Webminar là các bài phát biểu chào mừng của đại diện các tổ chức GNI, ASEAN, Ông Shigeru Aoyagi, Đại sứ Hàn Quốc phụ trách khu vực ASEAN, và UNESCO Bangkok. Tiếp theo là phần giới thiệu về Dự án, nhấn mạnh vào những mục tiêu và chỉ số đầu ra được thiết lập.
  

Bài trình bày của đại diện Việt Nam
  
Phiên 1 với chủ đề “Những thành tựu của Dự án trong giai đoạn COVID-19” gồm 03 bài tham luận của các quốc gia Campuchia, Lào và Việt Nam. Đại diện Việt Nam, TS. Tạ Ngọc Trí - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học và GS.TS. Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện KHGDVN đã có bài trình bày tóm tắt tiến trình thực hiện và những kết quả chính đạt được của việc thực hiện Dự án tại Việt Nam. Ngoài ra, đại diện đơn vị giám sát và đánh giá độc lập công bố kết quả đánh giá và đề xuất giải pháp.
 
Phiên 2 với chủ đề “Chương trình học tập kết hợp trong giai đoạn COVID-19” gồm 02 bài trình bày của Indonesia và Thái Lan về kinh nghiệm quốc gia liên quan đến học tập kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
 
Hội thảo khép lại với thảo luận của các đại biểu v \ề bài học kinh nghiệm của các quốc gia trong việc xây dựng nội dung giáo dục cơ bản, đánh giá học sinh, bồi dưỡng giáo viên,…
 
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam