Tập huấn thử nghiệm chuyển giao công nghệ phần mềm “Quản lý hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Việt Nam

08/11/2022 09:08 GMT+7
Ngày 7/11/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hơp cùng Quỹ Thiện Tâm và công ty phần mềm ACS tập huấn chuyển giao công nghệ phần mềm “Quản lý hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Việt Nam” cho Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc. Buổi tập huấn diễn ra trong hai ngày (7-8/11/2022) theo hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom.

Tham gia buổi tập huấn, về phía Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam có TS. Nguyễn Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm giáo dục đặc biệt Quốc gia và toàn thể viên chức thuộc đơn vị.
  
Về phía Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc có đại diện Lãnh đạo Sở; đại diện các phòng chuyên môn và công nghệ thông tin của Sở Giáo dục & Đào tạo Vĩnh Phúc; đại diện phòng Giáo dục & Đào tạo các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; đại diện cơ sở giáo dục công lập/tự thục mầm non (bao gồm cả nhóm/lớp tư thục), tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; đại diện các cơ sở giáo dục chuyên biệt. Mỗi đơn vị có 01 đại diện phụ trách giáo dục người khuyết tật, 01 đại diện phụ trách dữ liệu công nghệ thông tin.
 
 
Toàn cảnh hội trường tại điểm cầu Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  
Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm giúp các chuyên viên Sở giáo dục và Đào đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và cán bộ được phân công của các cơ sở giáo dục, đào tạo có khả năng: Nhận diện đúng người có các biểu hiện của khuyết tật; Sử dụng thành thạo bộ công cụ thu thập thông tin về hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; Quản trị hệ thống, cập nhật dữ liệu về giáo dục người khuyết tật lên phần mềm; Trích xuất các báo cáo, số liệu trong phạm vi quản lý; Hướng dẫn và hỗ trợ các lực lượng trong cộng đồng trong quá trình triển khai thu thập thông tin cho phần mềm quản lý hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật tại địa phương.
  
Nội dung tập huấn bao gồm: Hướng dẫn thu thập thông tin về quản lý giáo dục người khuyết tật; Hướng dẫn sử dụng, vận hành các chức năng của phần mềm (Hướng dẫn quản trị hệ thống: đăng nhập hệ thống, đăng xuất, đổi mật khẩu, quản trị người dùng, phân quyền truy cập; Hướng dẫn cập nhật và quản lý thông tin cơ sở giáo dục khuyết tật trên phần mềm; Hướng dẫn cập nhật thông tin nguồn nhân lực giáo dục đặc biệt; Hướng dẫn cập nhật thông tin người khuyết tật trên phần mềm; Hướng dẫn trích xuất các số liệu, báo cáo thống kê về cơ sở giáo dục, nguồn nhân lực giáo dục đặc biệt, người khuyết tật trên phần mềm trong phạm vi quản lý).
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam