Triển khai Dự án Học tập và Kĩ năng cho trẻ em năm 2022

02/11/2022 12:21 GMT+7
Sáng ngày 02/11/2022, trong khuôn khổ Dự án Học tập và Kỹ năng cho trẻ em hợp tác với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức cuộc họp triển khai các hoạt động trong năm 2022.

Tham dự buổi triển khai, về phía Viện có Viện trưởng Lê Anh Vinh, các thành viên của Ban Quản lý dự án, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, các thành viên thực hiện dự án.
 
 
  
Mở đầu buổi họp, Viện trưởng Lê Anh Vinh cho biết UNICEF Việt Nam đánh giá cao kết quả các dự án, hoạt động hợp tác với Viện. Ông mong muốn hoạt động này tiếp tục đạt được kết quả tương tự. Trong giai đoạn đầu của dự án, ông ghi nhận sự tích cực của một số đơn vị đã chủ động triển khai các hoạt động do đơn vị phụ trách.
 
 
Ông Đỗ Đức Lân, Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, trình bày các hoạt động của dự án cần thực hiện. Trong năm 2022, Viện cần hoàn thành 06 hoạt động, ví dụ như xây dựng, thử nghiệm và ứng dụng trên diện rộng các sáng kiến giáo dục dựa trên nền tảng công nghệ; hỗ trợ các phương pháp tiếp cận dựa vào trường học và công động đề giải quyết bạo lực trên cơ sở giới, giảm thiểu rủi ro sức khỏe tâm thần, thúc đẩy sức khỏe tâm lý xã hội của trẻ em gái và trẻ em trai…
 
 
Đại diện Ban Quản lý dự án, ông Dương Trần Đức Minh nêu mức độ cần thiết của việc xây dựng kế hoạch tài chính cũng như việc triển khai các hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt.
 
Dựa trên triển khai các hoạt động thực tiễn, các đại biểu thảo luận những thuận lợi, khó khăn, những điều kiện để hoàn thành kế hoạch. Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác tiếp theo cũng được đề xuất như các hoạt động giáo dục môi trường, biến đổi khí hậu.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam