Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thiết kế và sử dụng phương tiện dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học các môn Khoa học Tự nhiên ở trường Trung học cơ sở"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 02/11/2015, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Nghiên cứu thiết kế và sử dụng phương tiện dạy học đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học các môn Khoa học Tự nhiên ở trường Trung học cơ sở", Mã số V2014-08, do ThS. Cao Thị Phương Chi làm chủ nhiệm.

 Mục tiêu: Nghiên cứu thiết kế một số mẫu phương tiện dạy học (PTDH) và đề xuất biện pháp sử dụng PTDH các môn Khoa học tự nhiên (KHTN) nhằm phát triển năng lực cho học sinh THCS. ( Kết quả khảo sát giữa kì hội đồng rút gọn mục tiêu bỏ bớt thiết kế mẫu PTDH)
Kết quả nghiên cứu
     - Bổ sung thêm vào hệ thống lý luận về khai thác, sử dụng, thiết kế PTDH các môn KHTN đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển năng lực cho học sinh.
     - Định hướng cho GV và HS trong việc sử dụng PTDH các môn KHTN để phát triển năng lực cho học sinh THCS.
Khuyến nghị
     - Với Bộ GD&ĐT: cần có văn bản hướng dẫn cụ thể việc vận dụng các phương tiện dạy học hiện hành áp dụng chương trình dạy học tiếp cận năng lực.
     - Với các cơ sở giáo dục: cần rà soát lại các PTDH đang sử dụng và đánh giá chất lượng cũng như hiệu quả sử dụng PTDH; Tổ chức phong trào tự làm PTDH đáp ứng đổi mới dạy học tiếp cận năng lực; Cần tổ chức các buổi bồi dưỡng thường xuyên các phương pháp sử dụng PTDH đáp ứng yêu cầu  dạy học phát triển năng lực.
     - Đối với giáo viên và nhân viên thiết bị: Cập nhật thường xuyên các văn bản hướng dẫn về đổi mới PPDH; Tăng cường tự làm TBDH mới.

Nguyễn Ngọc Thúy

Tin khác