Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Cập nhật và phát triển thông tin, truyền thông và thư viện, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam”

17/12/2021 11:53 GMT+7
Ngày 17/12/2021, tại phòng họp A4, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức họp nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 với đề tài “Cập nhật và phát triển thông tin, truyền thông và thư viện, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam”.

 
Tham dự buổi nghiệm thu có sự tham dự của Phó Viện trưởng Viện KHGD Việt Nam PGS. TS. Nguyễn Đức Minh, các thành phần Hội đồng theo Quyết định và đại diện các phòng chức năng.
  
Nội dung chính của đề tài là thực hiện các nghiệp vụ thư viện như bổ sung tài liệu, xử lý kĩ thuật tài liệu, phát triển cập nhật cơ sở dữ liệu thư viện phục vụ tra cứu tài liệu online, phục vụ bạn đọc tại phòng đọc và qua các phương tiện thông tin đại chúng. Về công tác truyền thông, các thành viên đề tài đã tham dự, thu thập viết tin bài đăng trên website của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và các phương tiện truyền thông khác; phối hợp với các cá nhân, đơn vị trong Viện trong quá trình vận hành Trang tin điện tử của Viện; đề xuất kế hoạch truyền thông hành năm của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Về công tác thông tin, trung tâm đã thu thập thông tin về các sản phẩm khoa học của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và xây dựng sản phẩm tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài/ nhiệm vụ khoc học và công nghệ năm 2021; phát hành các bản tin giáo dục trong nước và quốc tế.
  
Trong bối cảnh hạn chế về các nguồn lực đầu tư và nhân lực cho hoạt động thông tin thư viện, các thành viên nhiệm vụ Thông tin – Thư viện – Truyền thông đã hoàn thành đúng thời hạn và đảm bảo về chất lượng. Trung tâm đưa ra một số kiến nghị, như: tạo điều kiện để cán bộ thư viện chủ động trọng việc thu thập thông tin, dữ liệu và hỗ trợ nhân lực và kinh phí trong việc khôi phục phần mềm quản trị và tra cứu tài liệu trực tuyến của thư viện, tạo điều kiện để cán bộ nghiên cứu và bạn đọc có nhu cầu có thể tiếp cận kho dữ liệu của thư viện.
  
Sau khi đánh giá, các thành viên hội đồng ghi nhận kết quả làm việc của nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid. Tuy nhiên trung tâm cần rà soát kĩ lưỡng hơn số lượng các đề tài; đảm bảo tính cập nhật của bản tin quốc tế; bổ sung thêm danh mục các đề tài của năm trước để làm tham khảo cho cán bộ Viện; bổ sung thêm nhóm NVTX theo chức năng, điều chỉnh bổ sung thêm các đề tài nghiên cứu còn thiếu; biên tập lại tóm tắt nghiên cứu mang tính khách quan khoa học.
  
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác