Hội thảo khoa học “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học”

23/02/2023 06:21 GMT+7
Sáng ngày 22/02/2023, tại trụ sở 52 Liễu Giai, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí cấp Tiểu học”.

Đây là Hội thảo khoa học theo kế hoạch thực hiện Đề tài “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số: CT.2022.10.VKG.06, thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”.
  
Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn chia sẻ những nội dung lý luận và thực tiễn có liên quan đến vấn đề xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất; xin ý kiến tham vấn của các chuyên gia, các nhà quản lý, giáo viên về chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất trên cơ sở yêu cầu cần đạt trong các môn học Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí cấp Tiểu học.
  
Tham dự Hội thảo có đại diện của Ban chủ nhiệm chương trình, chuyên gia về các môn học Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí cấp Tiểu học đến từ các trường đại học, các Sở GD&ĐT, chuyên gia của Viện KHGDVN cùng nhóm nghiên cứu.
  

Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo
 
Hai báo cáo chính tại Hội thảo gồm “Một số vấn đề về chuẩn và cách thể hiện chuẩn trong chương trình các môn thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội của một số nước trên thế giới” và “Một số định hướng xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất trong các môn Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí cấp Tiểu học” do ThS. Nguyễn Hồng Liên - Chủ nhiệm đề tài - trình bày. Bên cạnh đó, các đại biểu đã chia nhóm thảo luận về Bộ chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất trong môn Tự nhiên và Xã hội, và bộ chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất trong môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học.
  
Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia để tiếp tục hoàn thiện đề tài theo đúng kế hoạch.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam