Đào tạo Tiến sĩ

Thông tin luận án: “Dạy học Hình học Trung học cơ sở theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Thanh

Thông tin luận án: “Dạy học Hình học Trung học cơ sở theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Thanh

Thông tin luận án: “Dạy học Hình học Trung học cơ sở theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ” ; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán; Mã số; 9 14 01 11

Thông tin luận án: “Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trình độ cử nhân sư phạm” của Nghiên cứu sinh Phạm Thị Huyền

Thông tin luận án: “Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trình độ cử nhân sư phạm” của Nghiên cứu sinh Phạm Thị Huyền

Thông tin luận án: “Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trình độ cử nhân sư phạm” ; Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Dạy học xác suất thống kê ở các trường đại học trong quân đội theo hướng tăng cường rèn luyện kỹ năng siêu nhận thức cho học viên” của Nghiên cứu sinh Lê Bình Dương

Thông tin luận án: “Dạy học xác suất thống kê ở các trường đại học trong quân đội theo hướng tăng cường rèn luyện kỹ năng siêu nhận thức cho học viên” của Nghiên cứu sinh Lê Bình Dương

Thông tin luận án: “Dạy học xác suất thống kê ở các trường đại học trong quân đội theo hướng tăng cường rèn luyện kỹ năng siêu nhận thức cho học viên”; Chuyên ngành: Lý luận & PPDH Bộ môn Toán; Mã số: 9 14 01 11

Thông báo kế hoạch kiểm tra tiến độ đào tạo năm 2019 của NCS các khóa 2016, 2017, 2018

Thông báo kế hoạch kiểm tra tiến độ đào tạo năm 2019 của NCS các khóa 2016, 2017, 2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2019, Viện KHGD Việt Nam thông báo đến NCS các khóa 2016, 2017, 2018 lịch kiểm tra tiến độ đào tao năm 2019, cụ thể chi tiết xem tại link gửi kèm:

Thông tin luận án: "Phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học" của NCS Nguyễn Thị Nga

Thông tin luận án: "Phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học" của NCS Nguyễn Thị Nga

Thông tin luận án: "Phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học" ; Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: "Đánh giá thực trong đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp của sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh" của NCS Đoàn Quang Trung

Thông tin luận án: "Đánh giá thực trong đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp của sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh" của NCS Đoàn Quang Trung

Thông tin luận án: "Đánh giá thực trong đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp của sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh"; Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “ Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng” của NCS Nguyễn Lê Vân Dung

Thông tin luận án: “ Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng” của NCS Nguyễn Lê Vân Dung

Thông tin luận án: “ Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng”; Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: "Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường cao đẳng nghề vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long theo hướng đảm bảo chất lượng” của NCS Phan Thị Thùy Trang

Thông tin luận án: "Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường cao đẳng nghề vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long theo hướng đảm bảo chất lượng” của NCS Phan Thị Thùy Trang

Thông tin luận án: "Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường cao đẳng nghề vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long theo hướng đảm bảo chất lượng”; Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án “ Xây dựng và sử dụng hồ sơ học tập trong đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học của học sinh lớp 9 ” của NCS Phạm Đức Tài

Thông tin luận án “ Xây dựng và sử dụng hồ sơ học tập trong đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học của học sinh lớp 9 ” của NCS Phạm Đức Tài

Thông tin luận án “ Xây dựng và sử dụng hồ sơ học tập trong đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học của học sinh lớp 9 ”; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án: “Quản lý phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận quan hệ trường và doanh nghiệp tại các trường cao đẳng tỉnh Đồng Nai”  của NCS Lê Anh Đức

Thông tin luận án: “Quản lý phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận quan hệ trường và doanh nghiệp tại các trường cao đẳng tỉnh Đồng Nai” của NCS Lê Anh Đức

Thông tin luận án: “Quản lý phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận quan hệ trường và doanh nghiệp tại các trường cao đẳng tỉnh Đồng Nai”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng đáp ứng nhu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội Thành phố Đà Nẵng” của NCS Nguyễn Văn Huỳnh

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng đáp ứng nhu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội Thành phố Đà Nẵng” của NCS Nguyễn Văn Huỳnh

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng đáp ứng nhu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội Thành phố Đà Nẵng” ; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo trình độ trung cấp theo tiếp cận năng lực hướng tới việc làm” của NCS Nguyễn Thị Thanh Bình

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo trình độ trung cấp theo tiếp cận năng lực hướng tới việc làm” của NCS Nguyễn Thị Thanh Bình

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo trình độ trung cấp theo tiếp cận năng lực hướng tới việc làm” ; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án : ‘Phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long’ của NCS Lê Hoàng Dự

Thông tin luận án : ‘Phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long’ của NCS Lê Hoàng Dự

Thông tin luận án : ‘Phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long’; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của các cơ sở đào tạo giáo viên có đào tạo trình độ cao đẳng vùng Đông Nam Bộ” của NCS Lê Đình Huấn

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của các cơ sở đào tạo giáo viên có đào tạo trình độ cao đẳng vùng Đông Nam Bộ” của NCS Lê Đình Huấn

Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ của các cơ sở đào tạo giáo viên có đào tạo trình độ cao đẳng vùng Đông Nam Bộ” ; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Dạy học toán trung học phổ thông theo hướng khai thác vẻ đẹp toán học góp phần tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh” của NCS Nguyễn Văn Thà

Thông tin luận án: “Dạy học toán trung học phổ thông theo hướng khai thác vẻ đẹp toán học góp phần tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh” của NCS Nguyễn Văn Thà

Thông tin luận án: “Dạy học toán trung học phổ thông theo hướng khai thác vẻ đẹp toán học góp phần tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh” ; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán; Mã số: 9 14 01 11