Quy định về việc bảo vệ luận án theo hình thức trực tuyến

19/07/2021 10:51 GMT+7
Quy định về việc tổ chức bảo vệ luận án các cấp, họp Hội đồng duyệt đề cương, chấm tiểu luận tổng quan và chuyên đề đề tiến sĩ theo hình thức trực tuyến của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Chi tiết

Tin khác