Đào tạo Tiến sĩ

Thông tin luận án: "Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp” của NCS Nguyễn Đăng Lăng

Thông tin luận án: "Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp” của NCS Nguyễn Đăng Lăng

Thông tin luận án: "Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020

Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2020

Thông tin luận án: "Dạy học Toán cao cấp theo hướng phát triển tư duy phân tích cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế, kĩ thuật” của NCS Nguyễn Thị Dung

Thông tin luận án: "Dạy học Toán cao cấp theo hướng phát triển tư duy phân tích cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế, kĩ thuật” của NCS Nguyễn Thị Dung

Thông tin luận án: "Dạy học Toán cao cấp theo hướng phát triển tư duy phân tích cho sinh viên đại học khối ngành kinh tế, kĩ thuật” ; Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Bộ môn Toán; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án: "Định hướng giá trị văn hóa công nghiệp của sinh viên chuyên ngành quản trị nhân lực” của NCS Nguyễn Thị Huyền

Thông tin luận án: "Định hướng giá trị văn hóa công nghiệp của sinh viên chuyên ngành quản trị nhân lực” của NCS Nguyễn Thị Huyền

Thông tin luận án: "Định hướng giá trị văn hóa công nghiệp của sinh viên chuyên ngành quản trị nhân lực”; Chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 9 31 04 01

Thông tin luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo ngành Kiến trúc trình độ đại học theo tiếp cận TQM tại Trường Đại học Xây dựng” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Thành

Thông tin luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo ngành Kiến trúc trình độ đại học theo tiếp cận TQM tại Trường Đại học Xây dựng” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Thành

Thông tin luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo ngành Kiến trúc trình độ đại học theo tiếp cận TQM tại Trường Đại học Xây dựng”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: "Giáo dục kỹ năng giao tiếp bằng lời nói cho trẻ 5-6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ" của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Thông tin luận án: "Giáo dục kỹ năng giao tiếp bằng lời nói cho trẻ 5-6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ" của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Thông tin luận án: "Giáo dục kỹ năng giao tiếp bằng lời nói cho trẻ 5-6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ"; Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: "Xây dựng một số công cụ đánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh lớp 9 trong môn Ngữ văn" của NCS Trần Thị Kim Dung

Thông tin luận án: "Xây dựng một số công cụ đánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh lớp 9 trong môn Ngữ văn" của NCS Trần Thị Kim Dung

Thông tin luận án: "Xây dựng một số công cụ đánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh lớp 9 trong môn Ngữ văn"; Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Bộ môn Văn - Tiếng Việt; Mã số: 9 14 01 11

Thông tin luận án: "Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực" của NCS Trần Đăng Khởi

Thông tin luận án: "Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực" của NCS Trần Đăng Khởi

Thông tin luận án: "Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực"; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: "Quản lý đánh giá kết quả học tập của học sinh trung cấp theo tiếp cận năng lực" của NCS Đào Thanh Hải

Thông tin luận án: "Quản lý đánh giá kết quả học tập của học sinh trung cấp theo tiếp cận năng lực" của NCS Đào Thanh Hải

Thông tin luận án: "Quản lý đánh giá kết quả học tập của học sinh trung cấp theo tiếp cận năng lực"; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Thông tin luận án: “Dạy học Hình học Trung học cơ sở theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Thanh

Thông tin luận án: “Dạy học Hình học Trung học cơ sở theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Thanh

Thông tin luận án: “Dạy học Hình học Trung học cơ sở theo hướng vận dụng thuyết Đa trí tuệ” ; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán; Mã số; 9 14 01 11

Thông tin luận án: “Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trình độ cử nhân sư phạm” của Nghiên cứu sinh Phạm Thị Huyền

Thông tin luận án: “Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trình độ cử nhân sư phạm” của Nghiên cứu sinh Phạm Thị Huyền

Thông tin luận án: “Rèn luyện kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trình độ cử nhân sư phạm” ; Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: “Dạy học xác suất thống kê ở các trường đại học trong quân đội theo hướng tăng cường rèn luyện kỹ năng siêu nhận thức cho học viên” của Nghiên cứu sinh Lê Bình Dương

Thông tin luận án: “Dạy học xác suất thống kê ở các trường đại học trong quân đội theo hướng tăng cường rèn luyện kỹ năng siêu nhận thức cho học viên” của Nghiên cứu sinh Lê Bình Dương

Thông tin luận án: “Dạy học xác suất thống kê ở các trường đại học trong quân đội theo hướng tăng cường rèn luyện kỹ năng siêu nhận thức cho học viên”; Chuyên ngành: Lý luận & PPDH Bộ môn Toán; Mã số: 9 14 01 11

Thông báo kế hoạch kiểm tra tiến độ đào tạo năm 2019 của NCS các khóa 2016, 2017, 2018

Thông báo kế hoạch kiểm tra tiến độ đào tạo năm 2019 của NCS các khóa 2016, 2017, 2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2019, Viện KHGD Việt Nam thông báo đến NCS các khóa 2016, 2017, 2018 lịch kiểm tra tiến độ đào tao năm 2019, cụ thể chi tiết xem tại link gửi kèm:

Thông tin luận án: "Phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học" của NCS Nguyễn Thị Nga

Thông tin luận án: "Phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học" của NCS Nguyễn Thị Nga

Thông tin luận án: "Phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học" ; Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Thông tin luận án: "Đánh giá thực trong đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp của sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh" của NCS Đoàn Quang Trung

Thông tin luận án: "Đánh giá thực trong đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp của sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh" của NCS Đoàn Quang Trung

Thông tin luận án: "Đánh giá thực trong đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp của sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh"; Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02