Đào tạo bồi dưỡng

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa”

Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa”

Thông tin tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa”, Nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Hoàng.

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Hệ thống tiêu chí đánh giá chương trình nghiệp vụ sư phạm Đại học Sư phạm”

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Hệ thống tiêu chí đánh giá chương trình nghiệp vụ sư phạm Đại học Sư phạm”

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Hệ thống tiêu chí đánh giá chương trình nghiệp vụ sư phạm Đại học Sư phạm” của nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Long

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án "Vận dụng phương pháp Case study trong dạy học môn Giáo dục học ở Đại học sư phạm"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án "Vận dụng phương pháp Case study trong dạy học môn Giáo dục học ở Đại học sư phạm"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án "Vận dụng phương pháp Case study trong dạy học môn Giáo dục học ở Đại học sư phạm" của nghiên cứu sinh Trịnh Thúy Giang

Hội thảo khoa học Nghiên cứu sinh năm 2011

Hội thảo khoa học Nghiên cứu sinh năm 2011

Thực hiện qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ về việc tổ chức sinh hoạt khoa học thường kỳ cho nghiên cứu sinh (NCS), Viện Khoa học giáo dục Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học của NCS năm 2011 như sau

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Quản lý chất lượng đào tạo theo ISO 9001:2000 trong trường Đại học Hàng hải Việt Nam”

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Quản lý chất lượng đào tạo theo ISO 9001:2000 trong trường Đại học Hàng hải Việt Nam”

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Quản lý chất lượng đào tạo theo ISO 9001:2000 trong trường Đại học Hàng hải Việt Nam” của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Ca

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bảo đảm chất lượng đào tạo đại học từ xa ở Việt Nam”

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bảo đảm chất lượng đào tạo đại học từ xa ở Việt Nam”

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bảo đảm chất lượng đào tạo đại học từ xa ở Việt Nam”, của nghiên cứu sinh Trình Thanh Hà.

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Xây dựng và sử dụng phần mềm dạy học Chủ đề Con người và Sức khỏe trong môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học”.

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án “Xây dựng và sử dụng phần mềm dạy học Chủ đề Con người và Sức khỏe trong môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học”.

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Xây dựng và sử dụng phần mềm dạy học Chủ đề Con người và Sức khỏe trong môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Tường Vi

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Dạy học truyền thuyết và cổ tích theo đặc trưng thể loại cho học sinh lớp 6"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Dạy học truyền thuyết và cổ tích theo đặc trưng thể loại cho học sinh lớp 6"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Dạy học truyền thuyết và cổ tích theo đặc trưng thể loại cho học sinh lớp 6", do NCS: Nguyễn Thị Bích Hường thực hiện

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Rèn luyện kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh trung học phổ thông”

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Rèn luyện kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh trung học phổ thông”

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Rèn luyện kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh trung học phổ thông”, do Nghiên cứu sinh: Bùi Thị Hạnh Lâm thực hiện

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án Tiến sĩ Xây dựng, đánh giá và sử dụng hệ thống bài tập hóa học trắc nghiệm khách quan ở trường trung học phổ thông (phần hóa học vô cơ – ban Khoa học tự nhiên)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án Tiến sĩ Xây dựng, đánh giá và sử dụng hệ thống bài tập hóa học trắc nghiệm khách quan ở trường trung học phổ thông (phần hóa học vô cơ – ban Khoa học tự nhiên)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án Tiến sĩ Xây dựng, đánh giá và sử dụng hệ thống bài tập hóa học trắc nghiệm khách quan ở trường trung học phổ thông (phần hóa học vô cơ – ban Khoa học tự nhiên) của nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Tiến

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án “Cơ sở lý luận và thực tiễn ứng dụng CNTT - TT trong quản lí hoạt động Khoa học và Công nghệ của ngành giáo dục Việt Nam

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án “Cơ sở lý luận và thực tiễn ứng dụng CNTT - TT trong quản lí hoạt động Khoa học và Công nghệ của ngành giáo dục Việt Nam

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án Tiến sĩ “Cơ sở lý luận và thực tiễn ứng dụng CNTT - TT trong quản lí hoạt động Khoa học và Công nghệ của ngành giáo dục Việt Nam" của Nghiên cứu sinh: Lưu Lâm.

 Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án Tiến sĩ "Nghiên cứu tổ chức dạy học một số kiến thức Vật lí Lớp 9 THCS theo lý thuyết kiến tạo"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án Tiến sĩ "Nghiên cứu tổ chức dạy học một số kiến thức Vật lí Lớp 9 THCS theo lý thuyết kiến tạo"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án Tiến sĩ "Nghiên cứu tổ chức dạy học một số kiến thức Vật lí Lớp 9 THCS theo lý thuyết kiến tạo" của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Hưng

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án Tiến sĩ

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án Tiến sĩ

Tên đề tài: Sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng tiền đọc, viết của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong trường mầm non; Mã số: 62 14 01 01, chuyên ngành Lý luận và Lịch sử giáo dục.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học cho nghiên cứu sinh Bùi Phương Thanh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học cho nghiên cứu sinh Bùi Phương Thanh

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học cho nghiên cứu sinh Bùi Phương Thanh Huấn, cán bộ Trường Ðại học Cần Thơ

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học cho nghiên cứu sinh Phan Thị Lan Anh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học cho nghiên cứu sinh Phan Thị Lan Anh

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Giáo dục học cho nghiên cứu sinh Phan Thị Lan Anh, cán bộ Bộ Giáo dục và Ðào tạo