Thông báo

Thông báo Hội thảo khoa học "Mô hình trường học thông minh ở Việt Nam: Thực trạng và xu thế phát triển"

Thông báo Hội thảo khoa học "Mô hình trường học thông minh ở Việt Nam: Thực trạng và xu thế phát triển"

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Mô hình trường học thông minh ở Việt Nam: Thực trạng và xu thế phát triển" trong khuôn khổ đề tài B2018: Nghiên cứu mô hình trường học thông minh ở Việt Nam. Thời gian và địa điểm dự kiến: Dự kiến tuần cuối tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 - Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Thủy

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Thủy

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Thủy, chuyên viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Văn Hồng

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Văn Hồng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Văn Hồng, Cán bộ, Viện nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Hùng

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Hùng

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Hùng, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Đức Trị

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Đức Trị

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đỗ Đức Trị, Cán bộ, Trung tâm GDNN-GDTX Yên Phong, Bắc Ninh.

Thông báo về việc hỗ trợ đăng kí bảo hộ sáng chế giải pháp hữu ích của Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông báo về việc hỗ trợ đăng kí bảo hộ sáng chế giải pháp hữu ích của Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo về việc hỗ trợ đăng kí bảo hộ sáng chế giải pháp hữu ích của Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Thị My

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Thị My

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Đào Thị My, cán bộ, Trường Mầm non Thực hành Hoa Hồng.

Thông báo tổ chức: "Hội nghị Tư vấn về Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam"

Thông báo tổ chức: "Hội nghị Tư vấn về Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam"

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo tổ chức: "Hội nghị Tư vấn về Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam"

Thông báo xét tuyển NCS năm 2018

Thông báo xét tuyển NCS năm 2018

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo xét tuyển NCS năm 2018

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Yến Nhi

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Yến Nhi

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Yến Nhi, Giảng viên, Trường Cao đẳng Hải Dương.

Thông báo tuyển sinh vào học lớp một tại trường Tiểu học Thực nghiệm năm học 2018-2019

Thông báo tuyển sinh vào học lớp một tại trường Tiểu học Thực nghiệm năm học 2018-2019

Phụ huynh đăng ký và nộp đơn xin vào học lớp Một tại trường tiểu học Thực Nghiệm năm học 2018 – 2019 thực hiện theo các bước sau:

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà, Đại học Huế

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà, Đại học Huế

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên viên, Đại học Huế.

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà

Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ, Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo.