Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Sử dụng phương pháp Phản hồi sinh học thần kinh NeuroFeedBack) trong đánh giá và can thiệp trẻ rối loạn phát triển tại Việt Nam"

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Sử dụng phương pháp Phản hồi sinh học thần kinh NeuroFeedBack) trong đánh giá và can thiệp trẻ rối loạn phát triển tại Việt Nam"

áng ngày 14/12/2022, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Sử dụng phương pháp Phản hồi sinh học tần kinh NeuroFeedBack) trong đánh giá và can thiệp trẻ rối loạn phát triển tại Việt Nam", mã số V2021-21 do TS. Nguyễn Thị Lan Anh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 (Hội đồng số 08)

Nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 (Hội đồng số 08)

Sáng ngày 13/12/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 08).

Nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 (Hội đồng số 07)

Nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 (Hội đồng số 07)

Sáng ngày 13/12/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 07).

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện” Nghiên cứu tổ chức dạy học chương trình tiếng chữ Mông ở trường tiểu học và trung học cơ sở vùng dân tộc Mông”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện” Nghiên cứu tổ chức dạy học chương trình tiếng chữ Mông ở trường tiểu học và trung học cơ sở vùng dân tộc Mông”

Ngày 12/12/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hồi đồng Đánh giá nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện “Nghiên cứu tổ chức dạy học chương trình tiếng chữ Mông ở trường tiểu học và trung học cơ sở vùng dân tộc Mông”, mã số V2021-22 do ThS. Đào Hồng Minh chủ nhiệm.

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Viện năm 2022 (Hội đồng số 02)

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Viện năm 2022 (Hội đồng số 02)

Sáng ngày 07/12/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Viện năm 2022 (Hội đồng số 02).

Kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài KH&CN cấp Viện năm 2022 (Hội đồng số 01)

Kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài KH&CN cấp Viện năm 2022 (Hội đồng số 01)

Sáng ngày 01/12/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài KH&CN cấp Viện năm 2022 (Hội đồng số 01).

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện: “Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc bồi dưỡng cấp chứng chỉ nhân viên hỗ trợ giáo dục hòa nhập người khuyết tật”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện: “Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc bồi dưỡng cấp chứng chỉ nhân viên hỗ trợ giáo dục hòa nhập người khuyết tật”

Chiều ngày 30/11/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN vấp Viện “Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc bồi dưỡng cấp chứng chỉ nhân viên hỗ trợ giáo dục hòa nhập người khuyết tật”, mã số V2022 – 01NV do TS. Nguyễn Văn Hưng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo dục hòa nhập”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo dục hòa nhập”

Chiều ngày 30/11/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo dục hòa nhập”, mã số V2022 – 02NV do ThS. Nguyễn Trọng Dần làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Nghiên cứu thiết kế Rubic đánh giá năng lực cảm thụ văn học trong dạy học Ngữ văn THCS"

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Nghiên cứu thiết kế Rubic đánh giá năng lực cảm thụ văn học trong dạy học Ngữ văn THCS"

Sáng ngày 30/11/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN vấp Viện "Nghiên cứu thiết kế Rubic đánh giá năng lực cảm thụ văn học trong dạy học Ngữ văn THCS", mã số V2021.19 do TS. Dương Thị Thanh Hương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Nghiên cứu phát triển thang đo đánh giá sự sẵn sàng cho chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông ở Việt Nam"

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Nghiên cứu phát triển thang đo đánh giá sự sẵn sàng cho chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông ở Việt Nam"

Ngày 24/11/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện "Nghiên cứu phát triển thang đo đánh giá sự sẵn sàng cho chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông ở Việt Nam", mã số V2021-24 do ThS. Nguyễn Xuân An chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng khung đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh phổ thông trung học phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng khung đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh phổ thông trung học phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới”

Ngày 17/11/2022, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề KH&CN cấp Bộ “Xây dựng khung đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh phổ thông trung học phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới”, mã số B2019-VKG-01, do ThS. Dương Thị Thu Hương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục”

Ngày 17/11/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề KH&CN cấp Bộ “Mô hình quản trị cơ sở giáo dục phổ thông theo tiếp cận quản trị dịch vụ giáo dục”, mã số B2019-VKG-02, do TS. Nguyễn Thế Thắng làm chủ nhiệm.

Hội thảo khoa học thường niên năm 2022 về Triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Hội thảo khoa học thường niên năm 2022 về Triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Sáng ngày 17/11/2022, tại trụ sở 50-52 Liễu Giai, Trung tâm Phát triển bền vững Chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia tổ chức hội thảo thường niên năm 2022.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu phương án tổ chức thư viện trường học thân thiện tại các điểm lẻ ở trường tiểu học tỉnh Lào Cai”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu phương án tổ chức thư viện trường học thân thiện tại các điểm lẻ ở trường tiểu học tỉnh Lào Cai”

Ngày 14/11/2022, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu phương án tổ chức thư viện trường học thân thiện tại các điểm lẻ ở trường tiểu học tỉnh Lào Cai”, mã số V2021-23, do CN. Trần Văn Thanh làm chủ nhiệm.