Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật cấp Tiểu học trong Chương trình GDPT 2018”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật cấp Tiểu học trong Chương trình GDPT 2018”

Sáng ngày 15/12/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật cấp Tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.VKG.08, do ThS. Lý Quốc Biên làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 17 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 7)

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 7)

Sáng ngày 14/12/2023, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia.

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học

Chiều ngày 14/12/2023, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học.

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 6)

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 6)

Chiều ngày 14/12/2023, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 6).

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục mầm non

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục mầm non

Ngày 12/12/2023, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục mầm non.

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Ban Nghiên cứu Giáo dục thường xuyên

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Ban Nghiên cứu Giáo dục thường xuyên

Chiều ngày 12/12/2023, tại Phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Ban Nghiên cứu Giáo dục thường xuyên.

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục

Sáng ngày 11/12/2023, tại Phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục.

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Dự báo

Nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Dự báo

Sáng ngày 11/12/2023, tại Phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ theo chức năng năm 2023 của Trung tâm Thông tin và Dự báo.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Những thách thức và vấn đề đặt ra đối với giáo viên tiểu học và trung học cơ sở khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Những thách thức và vấn đề đặt ra đối với giáo viên tiểu học và trung học cơ sở khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Chiều ngày 08/12/2023, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Những thách thức và vấn đề đặt ra đối với giáo viên tiểu học và trung học cơ sở khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số B2022-VKG-05, do TS. Đặng Thị Thu Huệ làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Trải nghiệm học tập của sinh viên trong các biến động xã hội”

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Trải nghiệm học tập của sinh viên trong các biến động xã hội”

Ngày 08/12/2023, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Trải nghiệm học tập của sinh viên trong các biến động xã hội”, mã số B2022.VKG.10, do TS. Nguyễn Thị Hảo làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng học tập tại nơi làm việc nhằm xây dựng đơn vị học tập, góp phần thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập 2021-2030”

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng học tập tại nơi làm việc nhằm xây dựng đơn vị học tập, góp phần thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập 2021-2030”

Ngày 05/12/2023, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục VIệt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng học tập tại nơi làm việc nhằm xây dựng đơn vị học tập, góp phần thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập 2021-2030”, mã số B2022-VKG-13, do TS. Nguyễn Thị Hài làm chủ nhiệm.

Khảo sát đánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số trong trường phổ thông

Khảo sát đánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số trong trường phổ thông

Từ ngày 20/11 đến 30/11, đoàn công tác của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tiến hành khảo sát, nghiên cứu đánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số trong trường phổ thông ở 3 tỉnh: Trà Vinh, Gia Lai và Lào Cai.

Hội thảo khoa học “Chính sách phát triển giáo dục thường xuyên: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”

Hội thảo khoa học “Chính sách phát triển giáo dục thường xuyên: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”

Ngày 05/12/2023, tại trụ sở 04 Trịnh Hoài Đức, Ban nghiên cứu Giáo dục thường xuyên tổ chức hội thảo chủ đề “Chính sách phát triển Giáo dục thường xuyên: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam”.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá tác động của việc dạy thêm, học thêm đến việc dạy và học trong nhà trường phổ thông”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá tác động của việc dạy thêm, học thêm đến việc dạy và học trong nhà trường phổ thông”

Chiều ngày 29/11/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá tác động của việc dạy thêm, học thêm đến việc dạy và học trong nhà trường phổ thông”, mã số B2022-VKG-07, do ThS. Phùng Thị Thu Trang chủ nhiệm.

Hội thảo khoa học “Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Luật Học tập suốt đời ở một số nước và thực trạng ở Việt Nam”

Hội thảo khoa học “Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Luật Học tập suốt đời ở một số nước và thực trạng ở Việt Nam”

Hội thảo được diễn ra ngày 10/11/2023 trong khuôn khổ của Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu định hướng xây dựng Luật học tập suốt đời”, mã số B2022.VKG.22.