Nghiên cứu khoa học

Hội thảo tham vấn “Các khuyến nghị và giải pháp nhằm tăng cường vai trò của xây dựng xã hội học tập cấp xã trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới”

Hội thảo tham vấn “Các khuyến nghị và giải pháp nhằm tăng cường vai trò của xây dựng xã hội học tập cấp xã trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới”

Ngày 26/10/2016, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Không chính quy- Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội thảo tham vấn “Các khuyến nghị và giải pháp nhằm tăng cường vai trò của xây dựng xã hội học tập cấp xã trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ nghiên cứu “Đánh giá kết quả xây dựng xã hội học tập cấp xã trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới”, hợp tác giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và UNESCO Hà Nội.

Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng Chăm sóc - Gíáo dục trẻ dưới 36 tháng theo hướng lồng ghép- chi phí thấp ở Việt Nam"

Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng Chăm sóc - Gíáo dục trẻ dưới 36 tháng theo hướng lồng ghép- chi phí thấp ở Việt Nam"

Ngày 19/10/2016, tại Hà Nội, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng Chăm sóc-Gíáo dục trẻ dưới 36 tháng theo hướng lồng ghép- chi phí thấp ở Việt Nam"

Hội thảo khoa học “Phát triển năng lực tư vấn học đường cho giáo viên phổ thông”

Hội thảo khoa học “Phát triển năng lực tư vấn học đường cho giáo viên phổ thông”

Ngày 03/10/2016, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển năng lực tư vấn học đường cho giáo viên phổ thông”.

Hội thảo “Công bố kết quả khảo sát thực trạng cơ chế quản lý nhóm trẻ độc lập tư thục tại Việt Nam”

Hội thảo “Công bố kết quả khảo sát thực trạng cơ chế quản lý nhóm trẻ độc lập tư thục tại Việt Nam”

Ngày 29/6/2016, tại Hà Nội, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo “Công bố kết quả khảo sát thực trạng cơ chế quản lý nhóm trẻ độc lập tư thục tại Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trong các trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học ”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trong các trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học ”

Ngày 16/6/2016, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trong các trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học ”, mã số: B2013-37-30NV, do ThS. Nguyễn Thúy Mai làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ "Đề xuất mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, định hướng hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập chương trình các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức - giáo dục công dân ở tiểu học và THCS trong chương trình

Nghiệm thu nhiệm vụ "Đề xuất mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, định hướng hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập chương trình các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức - giáo dục công dân ở tiểu học và THCS trong chương trình

Ngày 10/06/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN cấp Bộ "Đề xuất mục tiêu, chuẩn kết quả, khung nội dung, định hướng hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập chương trình các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục đạo đức - giáo dục công dân ở tiểu học và THCS trong chương trình giáo dục phổ thông sau 2015", Mã số: B2014-37-02NV, do TS. Lưu Thu Thủy làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ "Xây dựng chương trình môn Việt Nam học có tính tích hợp cao dành cho học sinh là người Việt Nam và người nước ngoài theo học chương trình giáo dục phổ thông nước ngoài tại Việt Nam (từ lớp 4 đến lớp 12)"

Nghiệm thu nhiệm vụ "Xây dựng chương trình môn Việt Nam học có tính tích hợp cao dành cho học sinh là người Việt Nam và người nước ngoài theo học chương trình giáo dục phổ thông nước ngoài tại Việt Nam (từ lớp 4 đến lớp 12)"

Ngày 03/06/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN cấp Bộ "Xây dựng chương trình môn Việt Nam học có tính tích hợp cao dành cho học sinh là người Việt Nam và người nước ngoài theo học chương trình giáo dục phổ thông nước ngoài tại Việt Nam (từ lớp 4 đến lớp 12)", Mã số: B2014-37-03NV, do GS. TS Nguyễn Thị Hoàng Yến làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam"

Nghiệm thu đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam"

Ngày 25/5/2016, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam", Mã số: B2013-37-28NV, do Th.s Nguyễn Hữu Bằng làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài "Các biện pháp quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam"

Nghiệm thu đề tài "Các biện pháp quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam"

Ngày 26/01/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài "Các biện pháp quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam", Mã số: V2014-20, do ThS. Đinh Văn Thái làm chủ nhiệm

 Nghiệm thu đề tài "Kiểm định chất lượng trường trung cấp chuyên nghiệp: Thực trạng và giải pháp"

Nghiệm thu đề tài "Kiểm định chất lượng trường trung cấp chuyên nghiệp: Thực trạng và giải pháp"

Ngày 22/01/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Kiểm định chất lượng trường trung cấp chuyên nghiệp: Thực trạng và giải pháp", mã số: V2014-13, do ThS. Bùi Việt Dũng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Thực trạng và giải pháp công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cấp học mầm non”

Nghiệm thu đề tài “Thực trạng và giải pháp công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cấp học mầm non”

Ngày 16/1/2016, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Thực trạng và giải pháp công tác giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cấp học mầm non”, mã số: B2015-37-01TKNL, do ThS. Vũ Thị Ngọc Minh làm chủ nhiệm.

Hội thảo “Thực trạng và Định hướng điều chỉnh Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi”

Hội thảo “Thực trạng và Định hướng điều chỉnh Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi”

Ngày 24/12/2015, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non – Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng và Định hướng điều chỉnh Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất hệ thống chỉ số đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 giai đoạn 2011-2015”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất hệ thống chỉ số đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 giai đoạn 2011-2015”

Ngày 02/11/2015, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu đề xuất hệ thống chỉ số đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 giai đoạn 2011-2015”, mã số: V2014 -15, do Th.S Ngô Thị Thanh Tùng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Kinh nghiệm quốc tế về tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học"

Nghiệm thu đề tài "Kinh nghiệm quốc tế về tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học"

Ngày 22/10/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Kinh nghiệm quốc tế về tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên đại học", Mã số: V2014-23, do ThS. Vương Hồng Hạnh làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu sách giáo khoa Toán của một số nước, đề xuất vận dụng vào việc viết sách giáo khoa Toán Việt Nam đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông sau 2015"

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu sách giáo khoa Toán của một số nước, đề xuất vận dụng vào việc viết sách giáo khoa Toán Việt Nam đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông sau 2015"

Ngày 22/10/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Nghiên cứu sách giáo khoa Toán của một số nước, đề xuất vận dụng vào việc viết sách giáo khoa Toán Việt Nam đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông sau 2015", Mã số: V2014-04, do TS. Phạm Thanh Tâm làm chủ nhiệm