Nghiên cứu khoa học

Hội thảo Xin ý kiến hướng dẫn đánh giá và sử dụng tài liệu để đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo môn học ở Tiểu học, THCS, THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Hội thảo Xin ý kiến hướng dẫn đánh giá và sử dụng tài liệu để đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo môn học ở Tiểu học, THCS, THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Sáng ngày 14/06/2024, tại trụ sở 04 Trịnh Hoài Đức, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo “Xin ý kiến Khung hướng dẫn đánh giá, Tài liệu hướng dẫn sử dụng chuẩn đánh giá và Tài liệu hướng dẫn sử dụng mẫu minh họa công cụ đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo môn học ở tiểu học, THCS, THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”. Đây là hoạt động chung của nhóm đề tài “Hướng dẫn sử dụng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo môn học ở tiểu học, THCS, THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, mã số CT.2022.10.VKG. 15, CT.2022.10.VKG.16, CT.2022.10.VKG. 17 thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh trong môn Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý cấp tiểu học trong CTGDPT 2018”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh trong môn Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý cấp tiểu học trong CTGDPT 2018”

Chiều ngày 05/06/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất HS trong môn Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý cấp tiểu học trong CTGDPT 2018”, mã số: CT.2022.10.VKG.06, do ThS. Nguyễn Hồng Liên làm chủ nhiệm. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”.

Nghiệm thu đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Ngữ văn cấp THCS và THPT trong CTGDPT 2018”

Nghiệm thu đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Ngữ văn cấp THCS và THPT trong CTGDPT 2018”

Sáng ngày 04/6/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo – Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Ngữ văn cấp THCS và THPT trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.VKG.10, do TS. Nguyễn Thị Thanh Nga làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 17 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật cấp Tiểu học trong CTGDPT 2018”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật cấp Tiểu học trong CTGDPT 2018”

Sáng ngày 31/5/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo – Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Giáo dục thể chất và Nghệ thuật cấp Tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.VKG.08, do ThS. Lý Quốc Biên làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 17 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.

Nghiệm thu đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn GDCD cấp THCS, môn Giáo dục kinh tế và pháp luật cấp THPT theo Chương trình GDPT 2018”

Nghiệm thu đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn GDCD cấp THCS, môn Giáo dục kinh tế và pháp luật cấp THPT theo Chương trình GDPT 2018”

Sáng ngày 28/5/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo – Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Giáo dục công dân cấp THCS, môn Giáo dục kinh tế và pháp luật cấp THPT theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.VKG.014, do ThS. Nguyễn Thị Việt Hà làm chủ nhiệm.

Seminar khoa học “Thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo cho nhà khoa học nữ”

Seminar khoa học “Thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo cho nhà khoa học nữ”

Sáng này 22/5/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo – Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Chương trình học giả Fulbright tổ chức Seminar khoa học “Thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo cho nhà khoa học nữ” theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Nghiệm thu đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Tiếng Việt cấp Tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”

Nghiệm thu đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Tiếng Việt cấp Tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”

Sáng ngày 17/5/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo – Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn Tiếng Việt cấp Tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.VKG.03, do PGS.TS. Trần Thị Hiền Lương làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 17 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học của thiết kế công cụ đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học của thiết kế công cụ đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”

Ngày 16/5/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo – Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học của thiết kế công cụ đánh giá năng lực và phẩm chất học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.VKG.02, do TS. Đặng Xuân Cương làm chủ nhiệm. Đây là một trong chuỗi 17 đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số CT.2022.10.

Hội đồng thẩm định sản phẩm ứng dụng của đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ

Hội đồng thẩm định sản phẩm ứng dụng của đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ

Ngày 14/05/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng thẩm định sản phẩm ứng dụng của đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ.

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì  đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2025

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất tiêu chuẩn về cơ sở vật chất của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất tiêu chuẩn về cơ sở vật chất của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập”

Chiều ngày 05/4/2024, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất tiêu chuẩn về cơ sở vật chất của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập”, mã số B2022-VKG-19, do TS. Lê Thị Luận làm chủ nhiệm.

Khảo sát đánh giá kết quả triển khai Chiến lược 6C vào tổ chức dạy học môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học tại tỉnh Kon Tum

Khảo sát đánh giá kết quả triển khai Chiến lược 6C vào tổ chức dạy học môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học tại tỉnh Kon Tum

Ngày 26-29/03/ 2024, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức khảo sát đánh giá kết quả triển khai tập huấn, vận dụng Chiến lược 6C vào tổ chức dạy học môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học tại tỉnh Kon Tum. Đây là các hoạt động tiếp nối thuộc Dự án “Hợp tác phát triển Giáo dục thể chất trong nhà trường Tiểu học ở Việt Nam” giữa Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và Tập đoàn Nike, giai đoạn 2022-2025.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng học tập tại nơi làm việc nhằm xây dựng Đơn vị học tập, góp phần thực hiện Đề án xây dựng Xã hội học tập 2021 – 2030”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng học tập tại nơi làm việc nhằm xây dựng Đơn vị học tập, góp phần thực hiện Đề án xây dựng Xã hội học tập 2021 – 2030”

Ngày 29/03/2024, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm đề tài KH&CN cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng học tập tại nơi làm việc nhằm xây dựng Đơn vị học tập, góp phần thực hiện Đề án xây dựng Xã hội học tập 2021 – 2030”, mã số B2022.VKG.13 do TS. Nguyễn Thị Hài làm chủ nhiệm.

Tập huấn “Xây dựng kế hoạch chiến lược giáo dục và thực hiện chính sách công bằng giáo dục đảm bảo giáo dục chất lượng”

Tập huấn “Xây dựng kế hoạch chiến lược giáo dục và thực hiện chính sách công bằng giáo dục đảm bảo giáo dục chất lượng”

Trong hai ngày 15-16/03/2024, tại Khách sạn Adonis, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam hợp tác UNIESCO Việt Nam tổ chức tập huấn “Xây dựng kế hoạch chiến lược giáo dục và thực hiện chính sách công bằng giáo dục đảm bảo giáo dục chất lượng”.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Thực trạng áp lực lao động nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở và định hướng khắc phục trong bối cảnh thực thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Thực trạng áp lực lao động nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở và định hướng khắc phục trong bối cảnh thực thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Chiều ngày 05/3/2024, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Thực trạng áp lực lao động nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở và định hướng khắc phục trong bối cảnh thực thi Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số B2022-VKG-11, do TS. Phạm Thị Hồng Thắm là chủ nhiệm.