Thông báo: Hội thảo thường niên về khoa học giáo dục năm 2022

18/07/2022 09:16 GMT+7
Thông báo: Hội thảo thường niên về khoa học giáo dục năm 2022

 

 THÔNG BÁO SỐ 1

Về việc tổ chức Hội thảo thường niên về khoa học giáo dục năm 2022

 

Kính gửi: Các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên và những người quan tâm.

 

Với mong muốn tạo diễn đàn học thuật hàng năm để các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên và những người quan tâm ở trong và ngoài nước chia sẻ, thảo luận về các thành tựu mới về lĩnh vực khoa học giáo dục, những vấn đề đặt ra và giải pháp thúc đẩy nghiên cứu khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo thường niên về khoa học giáo dục năm 2022.

I. Mục tiêu Hội thảo:.

1. Chia sẻ thành tựu mới về lĩnh vực khoa học giáo dục

2. Thảo luận về định hướng nghiên cứu khoa học giáo dục trong giai đoạn tới ở Việt Nam.

II. Nội dung Hội thảo: Hội thảo tập trung thảo luận về:

1. Những thành tựu mới của nghiên cứu khoa học giáo dục ở Việt Nam và trên thế giới;

2. Những xu hướng phát triển khoa học giáo dục trong tương lai - cơ hội và thách thức;

3. Những vấn đề cấp bách của nghiên cứu khoa học giáo dục ở Việt Nam

4. Định hướng nghiên cứu khoa học giáo dục trong giai đoạn tới ở Việt Nam và các  giải pháp.

III. Thời gian, phương thức và địa điểm tổ chức Hội thảo

- Thời gian: Ngày 6 tháng 12 năm 2022.

- Hình thức: Hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến

- Địa điểm tổ chức Hội thảo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam.

IV. Ngôn ngữ hội thảo: Tiếng Việt và Tiếng Anh

VII. Thể lệ và thời gian gửi bài

1.Nội dung bài viết được trình bày bằng Tiếng Việt (hoặc Tiếng Anh) theo đúng thể lệ quy định tại Phụ lục kèm theo thông báo này.

2. Các báo cáo được trình bày tại Hội thảo phải là các nghiên cứu mới, chưa từng được công bố trên các phương tiện truyền thông, sách, báo, tạp chí, hội thảo khác.

3. Các bài viết gửi về Ban Tổ chức trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 qua địa chỉ email: hoithaokhoahoc@vnies.edu.vn.

4. Các bài viết có chất lượng cao sẽ được Ban tổ chức, Ban chương trình lựa chọn trình bày tại hội thảo, đồng thời sẽ được lựa chọn để công bố trên Tạp chí Khoa học Giáo dục hoặc Kỷ yếu Hội thảo.

VIII. Thông tin liên hệ

 Thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Bá Tùng (Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam); email: tungnb@vnies.edu.vn; điện thoại: 0397395218

Hoặc tham khảo tại website: http://www.vnies.edu.vn.

        Ban Tổ chức mong nhận được sự quan tâm, viết bài và tham dự Hội thảo của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên và những người quan tâm.

Trân trọng thông báo.

 

Tài liệu đính kèm:

   -  Thông báo:  Hội thảo thường niên về khoa học giáo dục năm 2022 kèm Phụ lục