Nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của các phòng chức năng và Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

24/12/2021 09:35 GMT+7
Sáng ngày 23/12/2021, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Phòng Tài chính - Quản trị Phòng Tổ chức - Hành chính, và Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam.

 Hội đồng nghiệm thu các nghiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các phòng chức năng và tạp chí 
  
Các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng được nghiệm thu bao gồm:
 
NVTX2021.01: Hoàn thiện kế hoạch dài hạn, trung hạn và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 của Viện KHGDVN
NVTX2021.02: Quản lý hoạt động Khoa học công nghệ và Đào tạo của Viện KHGDVN, Quản lý hội nghị, hội thảo khoa học và sở hữu trí tuệ năm 2021
NVTX2021.03: Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế, hợp tác trong nước với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để phục vụ hoạt động KH&CN năm 2021 của Viện KHGDVN
NVTX2021.04: Công tác Quản trị, Quản lý, duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất; duy trì, nâng cấp trang thông tin điện tử, thiết bị tin học
NVTX2021.05: Tiếp nhận, phân bổ, hạch toán thu chi các nguồn tài chính của đơn vị, theo dõi quản lý tài chính; mua sắm, thanh lý tài sản; phối hợp thực hiện xây dựng kế hoạch, hội thảo, hội nghị, hợp tác quốc tế
NVTX2021.06: Công tác bảo vệ, an ninh trật tự; phòng cháy, chữa cháy phòng chống lụt bão, thiên tai; bảo vệ môi trường
NVTX2021.07: Quản lý tổ chức cán bộ của Viện KHGDVN năm 2019.
NVTX2021.08: Triển khai thực hiện công tác hành chính năm 2019 của Viện KHGDVN
NVTX2021.09: Xuất bản Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam
 
Các nhiệm vụ trên vừa phục vụ công tác quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn, hành chính, tài chính và xuất bản của đơn vị, vừa đáp ứng các yêu cầu công việc do Bộ GD&ĐT đặt hàng với Viện KHGDVN. Các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá các phòng chức năng và Tạp chí đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất được giao.
 
Phát biểu kết luận buổi họp, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Phó Viện trưởng đồng tình với ý kiến đánh giá của các thành viên Hội đồng, nhất trí nghiệm thu kết quả của toàn bộ 09 nhiệm vụ. Hội đồng đề nghị các phòng chức năng và tạp chí sửa các báo cáo theo ý kiến góp ý của Hội đồng, hoàn thiện hồ sơ để nộp cho các cơ quan chức năng của Bộ GD&ĐT theo đúng thời hạn quy định.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác