Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu chuyên đề 19: Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo 2011-2020, mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025

Nghiệm thu chuyên đề 19: Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo 2011-2020, mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025

Ngày 17/06/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức nghiệm thu chuyên đề 19: Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo 2011-2020, mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025 do PGS.TS. Lê Anh Vinh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Mô hình dạy học song ngữ cấp trung học ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục”

Nghiệm thu đề tài “Mô hình dạy học song ngữ cấp trung học ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục”

Ngày 28/02/2020, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH &CN cấp Bộ “Mô hình dạy học song ngữ cấp trung học ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục”, Mã số: B2017-VKG.01, do ThS. Đào Văn Toàn làm chủ nhiệm đề tài.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Ngày 06/3/2020, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH &CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo”, Mã số: B2017-VKG-07, do TS. Trịnh Thị Anh Hoa làm chủ nhiệm đề tài.

Hội thảo quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin – Thực trạng và xu thế”

Hội thảo quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin – Thực trạng và xu thế”

Ngày 05/03/2020, tại Nhà khách Quốc hội, Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Dự báo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN), với sự hỗ trợ của DAAD, Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức, tổ chức hội thảo quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghệ thông tin – Thực trạng và xu thế”. Chương trình hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội thảo “Tham vấn phân tích ngành giáo dục – Chỉ số phát triển giáo dục và cơ sở dữ liệu”

Hội thảo “Tham vấn phân tích ngành giáo dục – Chỉ số phát triển giáo dục và cơ sở dữ liệu”

Ngày 11 tháng sáu năm 2020, tại Hà Nội, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và Tổ chức UNESCO đã đồng tổ chức hội thảo “Tham vấn phân tích ngành giáo dục – Chỉ số phát triển giáo dục và cơ sở dữ liệu”

Nghiệm thu đề tài "Quản lý các chương trình đào tạo của nước ngoài tại Việt Nam"

Nghiệm thu đề tài "Quản lý các chương trình đào tạo của nước ngoài tại Việt Nam"

Ngày 02/01/2020, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Quản lý các chương trình đào tạo của nước ngoài tại Việt Nam", Mã số: B2017-VKG-02, do TS. Nguyễn Thị Hảo làm chủ nhiệm.

Hội thảo “Giáo dục Mầm non tại các địa phương có khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam”

Hội thảo “Giáo dục Mầm non tại các địa phương có khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam”

Ngày 26/12/2019, tại Nhà khách Trung ương, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Giáo dục Mầm non tại các địa phương có khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam”. Đây là Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án “Học tập cho trẻ em” hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), nhằm cải thiện việc tiếp cận với Giáo dục Mầm non và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non ở khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất.

Hội thảo "Xu hướng quốc tế về phát triển chuyên ngành Tâm lý học Giáo dục trong bối cảnh hiện nay"

Hội thảo "Xu hướng quốc tế về phát triển chuyên ngành Tâm lý học Giáo dục trong bối cảnh hiện nay"

Sáng thứ 6 ngày 29/11/2019, tại phòng họp A13 trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Trung tâm nghiên cứu Tâm lí học và Giáo dục học tổ chức Hội thảo Xu hướng quốc tế về phát triển chuyên ngành Tâm lý học Giáo dục trong bối cảnh hiện nay.

Đoàn thanh niên Viện KHGDVN tổ chức seminar khoa học với chủ đề “Nghiên cứu và xuất bản quốc tế trong lĩnh vực khoa học Kinh tế Xã hội”

Đoàn thanh niên Viện KHGDVN tổ chức seminar khoa học với chủ đề “Nghiên cứu và xuất bản quốc tế trong lĩnh vực khoa học Kinh tế Xã hội”

Nhằm mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu, viết và đăng bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế, được sự quan tâm và tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (KHGDVN), sáng ngày 29/11/2019, Đoàn Thanh niên Viện KHGDVN đã tổ chức seminar khoa học với chủ đề: Nghiên cứu và xuất bản quốc tế trong lĩnh vực khoa học kinh tế Xã hội.

Nghiệm thu đề tài "Giải pháp nâng cao năng lực Tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới"

Nghiệm thu đề tài "Giải pháp nâng cao năng lực Tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới"

Ngày 28/11/2019, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Bộ "Giải pháp nâng cao năng lực Tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới", Mã số: B2018-VKG-05, do TS. Trần Thị Yên chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài "Giáo dục giá trị cho học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế"

Nghiệm thu đề tài "Giáo dục giá trị cho học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế"

Ngày 21/11/2019, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Giáo dục giá trị cho học sinh trung học phổ thông trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ", mã số: B2017-VKG-05, do PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng tạp chí khoa học Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng tạp chí khoa học Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế”

Ngày 30/09/2019, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng tạp chí khoa học Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế”, mã số: B2017.VKG.01NV do GS.TSKH. Trần Văn Nhung làm chủ nhiệm.

Seminar chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học

Seminar chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học

Ngày 28/08/2019, tại hội trường trụ sở 52 Liễu Giai, Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia tổ chức seminar chia sẻ kinh nghiệm về nâng cao chất lượng quảng bá nghiên cứu khoa học với chủ đề: “Highlight your research impact: A new approach of getting your paper accepted and cited”, do TS. Wong Woei Fuh trình bày.

Hội thảo góp ý tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về giáo dục và tình dục toàn diện cho giáo viên mầm non, phổ thông của Việt Nam

Hội thảo góp ý tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về giáo dục và tình dục toàn diện cho giáo viên mầm non, phổ thông của Việt Nam

Ngày 27/08/2019, tại Trung tâm hội nghị giáo dục, Hà Nội, trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng và giám sát thực hiện chính sách về phát triển thanh niên” của Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam, đồng thời trong khuôn khổ Dự án Học tập cho trẻ em của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục phối hợp với Bộ Nội vụ và Ban quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo tham vấn tài liệu hướng dẫn về giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông mới.

Diễn đàn giáo dục Việt Nam năm 2019  “Những viễn cảnh giáo dục mới”

Diễn đàn giáo dục Việt Nam năm 2019 “Những viễn cảnh giáo dục mới”

Ngày 17/8/2019, tại trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Thực Nghiệm Khoa học giáo dục đã diễn ra lễ khai mạc "Diễn đàn giáo dục Việt Nam 2019" (Vietnam Educamp 2019) với chủ đề "Những viễn cảnh giáo dục mới" do Trung tâm Phát triển bền vững Chất lượng Giáo dục Phổ thông Quốc gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam kết hợp với Câu lạc bộ Giáo dục mới phối hợp tổ chức với nội dung xoay quanh giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp.