Đào tạo bồi dưỡng

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Tây, cán bộ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Tây, cán bộ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất.

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Tây, cán bộ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất.

Thông tin về luận án “Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long”

Thông tin về luận án “Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long”

Thông tin về luận án “Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Nghiên cứu sinh: Nguyễn Mỹ Loan

Thông tin về luận án “Quản lý phát triển các Trường cao đẳng nghề nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”.

Thông tin về luận án “Quản lý phát triển các Trường cao đẳng nghề nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”.

Thông tin về luận án “Quản lý phát triển các Trường cao đẳng nghề nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hồng Tây.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh, giảng viên - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh, giảng viên - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh, giảng viên - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Thông tin về luận án “Biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ Tự kỷ 3 – 4 tuổi”

Thông tin về luận án “Biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ Tự kỷ 3 – 4 tuổi”

Thông tin về luận án “Biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ Tự kỷ 3 – 4 tuổi”, Chuyên ngành: Giáo dục học, Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ðinh Thị Hồng Minh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ðinh Thị Hồng Minh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ðinh Thị Hồng Minh, cán bộ Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam. Ðề tài: "Phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên Ðại học Kĩ thuật thông qua dạy học Hóa học hữu cơ "

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Hồng Tú

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Hồng Tú

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Hồng Tú Giáo viên, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, TP. Thái Nguyên. Ðề tài: "Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “"Di truyền học" góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 12"

Thông tin về luận án “Phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên Đại học Kĩ thuật thông qua dạy học Hóa học hữu cơ"

Thông tin về luận án “Phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên Đại học Kĩ thuật thông qua dạy học Hóa học hữu cơ"

Thông tin về luận án “Phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên Đại học Kĩ thuật thông qua dạy học Hóa học hữu cơ", Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học, Nghiên cứu sinh: Đinh Thị Hồng Minh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hằng, cán bộ giảng dạy, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hằng, cán bộ giảng dạy, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thu Hằng, cán bộ giảng dạy, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Ðề tài "Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía bắc Việt Nam (Qua các môn tự nhiên và xã hội, khoa học)"

Thông tin về luận án “Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 12”

Thông tin về luận án “Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 12”

Thông tin về luận án “Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 12”, Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Sinh học, Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Hồng Tú

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Chử Thị Hải, Cán bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Ðiện Biên.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Chử Thị Hải, Cán bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Ðiện Biên.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Chử Thị Hải, Cán bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Ðiện Biên. Ðề tài "Cơ sở khoa học và giải pháp thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong quản lý tài chính của các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc"

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Cảnh Hạnh, Cán bộ trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Cảnh Hạnh, Cán bộ trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Cảnh Hạnh, Ðề tài:"Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục trung học cơ sở vùng Đông Nam Bộ "

Hội thảo khoa học năm 2013 của nghiên cứu sinh

Hội thảo khoa học năm 2013 của nghiên cứu sinh

Ngày 29/12/2013, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học năm 2013 của nghiên cứu sinh

Thông tin về luận án “Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam (qua các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học)”

Thông tin về luận án “Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam (qua các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học)”

Thông tin về luận án “Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam (qua các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học)”, Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục, Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hằng