Seminar khoa học “Học tập suốt đời và xã hội học tập”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 22/01/2013, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Không chính quy tổ chức seminar khoa học “Học tập suốt đời và xã hội học tập”, chủ trì: ThS. Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm

      Tham dự Hội thảo có: Phó Viện trưởng - PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, toàn thể cán bộ nghiên cứu của Trung tâm, các nhà khoa học có quan tâm đến lĩnh vực này.

     Tại Hội thảo, PGS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến chia sẻ những thông tin cơ bản về Hội nghị “Nghị sự sau 2015- Tư duy lại học tập trong một thế giới không ngừng thay đổi” tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan (26-28/11/2012) như: Những vấn đề về Tâm lí, học tập của trẻ em; ICT với học tập; Học tập và phát triển kinh tế; Giáo dục và học tập cho tương lai; Suy nghĩ lại về sự phát triển giáo dục của các nước châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh của giáo dục toàn cầu; Báo cáo quốc gia của Việt Nam “Xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam - Bước khởi đầu trên lộ trình đến năm 2020” đã được PGS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến trình bày tại Hội nghị.

     ThS. Bùi Thanh Xuân trình bày nội dung quan trong của Hội nghị về “Trung tâm học tập cộng đồng khu vực Châu Á- Thái Bình Dương năm 2012” tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan. Hội nghị tập trung vào các chủ đề: Xóa mù chữ và các chương trình, sáng kiến hỗ trợ; Các chương trình xóa mù chữ (XMC) mang tính cách tân và thành công; XMC chức năng, XMC kỹ thuật số và các chương trình, sáng kiến hỗ trợ; Các thiết kế xã hội và cộng đồng; Doanh nghiệp xã hội; Đào tạo nghề để giảm nghèo; Sáng kiến kết nối mọi người thông qua Tài chính đám mây; Các nội dung mới về Kỹ năng sống; Thực tế và vai trò của các nhà quản lí trung tâm học tập cộng đồng. Trong Hội nghị UNESSCO khuyến nghị: Mặc dù các trung tâm học tập cộng đồng đang gặp khó khăn, nhưng cũng đạt được những kết quả nhất định. Xu hướng nên trở thành các trung tập học tập suốt đời và tự hoạt động đáp ứng nhu cầu của cộng đồng địa phương.


      ThS. Phạm Thị Kim Phượng trình bày “Mô hình Đào tạo nghề dựa trên cơ sở cộng đồng”. Các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận về thực trạng hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng tại Việt Nam; vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng trong việc cung cấp cơ hội học tập suốt đời cho mọi người và xây dựng xã hội học tập.

Phạm Thị Kim Phượng
Trung tâm Thông tin - Thư viện