Hội thảo thông tin kết quả nghiên cứu “Chi phí không chính thức của Hộ gia đình trong giáo dục tại Việt Nam (HIDE)”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 29/1/2013, tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã diễn ra hội thảo thông tin kết quả nghiên cứu về “Chi phí không chính thức của Hộ gia đình trong giáo dục tại Việt Nam (HIDE)”, do bà Elsa Duret và nhóm nghiên cứu trình bày

HT-HIDE.jpg

     Đến tham dự: về phía Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, có: GS.TS. Phan Văn Kha – Viện trưởng, GS.TS. Nguyễn Lộc – Phó Viện trưởng, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến – Phó Viện trưởng, cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị, các cán bộ nghiên cứu khoa học quan tâm;

     Nhóm trình bày kết quả nghiên cứu gồm: TS. Elsa Duret - Cơ quan phát triển Bỉ; Bà Phạm Thùy Chi, Bà Hoàng Thanh Hoa và Bà Trần Thị Thanh Hương đến từ Công ty Nghiên cứu và tư vấn Đông Dương.

     Thay mặt nhóm nghiên cứu, Bà Phạm Thùy Chi đã trình bày sơ lược về các kết quả nghiên cứu. Mục tiêu  của khảo sát HIDE là:

     + Tìm hiểu đầy đủ quy mô của các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh cho giáo dục cơ bản nhằm tính toán chính xác gánh nặng tài chính của các hộ gia đình, đặc  biệt là các hộ nghèo trong địa bàn được khảo sát ở Việt Nam;
     + Xác định rõ các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh và tìm hiểu những “chi phí không chính thức” có thể dẫn đến “nguy cơ tham nhũng”;
     + Tìm hiểu sâu về tính chất phức tạp trong những khoản chi phí của cha mẹ học sinh;
     + Phân tích mối quan hệ giữa chi phí và lợi ích của cá nhân và lợi ích chung đối với các khoản chi phí của cha mẹ học sinh;
     + Đưa ra khuyến khích về mặt chính sách và định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm hỗ trợ cho các chương trình nghị sự cải cách.

      - Khảo sát này được tiến hành trên 10 tỉnh của Việt Nam bao gồm 42 huyện, 164 xã với 1080 hộ gia đình, 240 trường tiểu học và trung học cơ sở, 240 hiệu trưởng, 480 giáo viên. HIDE đã khảo sát 22 loại chi phí mà cha mẹ học sinh đóng góp từ đó xếp thành 15 nhóm chi phí như: Chi phí trong trường (Lệ phí tuyển sinh và học phí, quỹ trường, quỹ lớp, tiền đồng phục, sách giáo khoa và dụng cụ học tập,…), và chi phí ngoài nhà trường.

     Qua khảo sát cho thấy: Bên cạnh việc ngân sách nhà nước chi cho Giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, cha mẹ học sinh cũng phải đóng góp các chi phí chính thức và ‘không chính thức’ Các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh đa dạng và giá trị của các khoản đóng góp thay đổi tùy từng vùng miền, cấp học. Kết quả khảo sát cũng phát hiện ra một số động cơ và hệ quả của những khoản đóng góp từ phụ huynh học sinh. Nghiên cứu cũng đưa ra các kiến nghị về việc  cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tài chính cho giáo dục.

     Tại Hội thảo, các nhà khoa học của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã cùng nhóm khảo sát trao đổi, thảo luận về các thông tin của nghiên cứu HIDE