Nghiệm thu đề tài “Các giải pháp nâng cao năng lực giáo dục cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 27/3/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Các giải pháp nâng cao năng lực giáo dục cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông”. Mã số: B2010-37- 79TĐ, do PGS.TS Nguyễn Dục Quang làm chủ nhiệm.

Mục tiêu: Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề người giáo viên chủ nhiệm lớp, đề tài đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực giáo dục (NLGD) cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCNL) ở trường trung học phổ thông (THPT), góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Kết quả nghiên cứu

     - Đề tài đã tổng quan nghiên cứu vấn đề GVCNL ở trong và ngoài nước; đưa ra được hệ thống NLGD của người GVCNL ở trường THPT bao gồm 20 năng lực cụ thể;

     - Đánh giá thực trạng NLGD của người GVCNL và các phương pháp bồi dưỡng nâng cao NLGD cho đội ngũ GVCNL ở trường THPT hiện nay;

     - Đề xuất các giải pháp nâng cao NLGD cho đội ngũ GVCNL ở trường THPT.

Khuyến nghị

     - Đối với Bộ GD&ĐT: cần đưa chuyên đề về người GVCNL trở thành chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho GV hàng năm. Đồng thời biên soạn cuốn kỹ năng làm công tác chủ nhiệm lớp để làm tài liệu tham khảo cho GV nói chung, cho GVCNL nói riêng;

     - Đối với các trường ĐHSP: cần có sự thay đổi trong chương trình đào tạo, nhất là về môn giáo dục học để sao cho lượng nội dung về người GVCNL được tăng cường hơn, tăng thời gian thực hành công tác chủ nhiệm lớp;

     - Đối với trường THPT: cần có chuyên đề sinh hoạt trong hội đồng giáo dục về công tác chủ nhiệm lớp để giúp GVCNL có điều kiện trao đổi kinh nghiệm và tự mình tìm tòi cách làm mới trong công tác giáo dục học sinh.

 Ngọc Thúy - Trung tâm TT-TV