Tin hoạt động khoa học

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm với công đoàn Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Hà Nam

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm với công đoàn Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Hà Nam

Nhân dịp kỉ niệm 92 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam, sáng ngày 18 tháng 11 năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam diễn ra buổi giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Viện Khoa học giáo dục Việt Nam với Công đoàn, Ban Nữ công Sở Khoa học & Công nghệ.

Hội thảo “Luận cứ khoa học cho xây dựng nội dung giáo dục địa phương và sự phù hợp của nội dung SGK Tiếng Việt lớp 1, 2 chương trình GDPT 2018 đối với HS người dân tộc thiểu số”

Hội thảo “Luận cứ khoa học cho xây dựng nội dung giáo dục địa phương và sự phù hợp của nội dung SGK Tiếng Việt lớp 1, 2 chương trình GDPT 2018 đối với HS người dân tộc thiểu số”

Ngày 17/10/2022, tại trụ sở 04 Trịnh Hoài Đức, Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc tổ chức hội thảo “Luận cứ khoa học cho xây dựng nội dung giáo dục địa phương và sự phù hợp của nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, 2 chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với học sinh người dân tộc thiểu số”.

Hội thảo “Phát triển chương trình giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục tại Việt Nam và Lào”

Hội thảo “Phát triển chương trình giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục tại Việt Nam và Lào”

Sáng ngày 28/9/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Giáo dục Lào tổ chức Hội thảo “Phát triển chương trình giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục tại Việt Nam và Lào” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Mỗi điểm cầu tại hai quốc gia đã thu hút hơn 100 đại biểu.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn để đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên Sư phạm”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn để đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên Sư phạm”

Ngày 19/9/2022, tại phòng họp A13, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Bộ, mã số B2019-VKG-03NV, “Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn để đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên Sư phạm” do TS. Mạc Thị Việt Hà làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách đầu tư PPP trong giáo dục”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách đầu tư PPP trong giáo dục”

Chiều ngày 09/09/2022, tại Phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách đầu tư PPP trong giáo dục”, mã số B2019-VKG-02NV do ThS. Nguyễn Hoài Thu làm chủ nhiệm.

Kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non

Kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non

Sáng ngày 09/09/2022, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non với sự chủ trì của Viện trưởng Lê Anh Vinh.

Kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Giáo dục Thường Xuyên

Kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Giáo dục Thường Xuyên

Ngày 9/9/2022, tại phòng họp C53, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Giáo dục thường xuyên với sự chủ trì của Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh.

Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Trung tâm Thông tin và Dự báo

Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Trung tâm Thông tin và Dự báo

Chiều 08/09/2022, tại phòng họp C53, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng số 09 kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Trung tâm Thông tin và Dự báo. Hội đồng do Phó Viện trưởng Trần Huy Hoàng làm chủ tịch.

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia

Chiều ngày 08/9/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia với sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Đức Minh.

Kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học - Giáo dục học

Kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học - Giáo dục học

Sáng ngày 08/09/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Trung tâm Tâm lý học - Giáo dục học với sự chủ trì của Phó Viện trưởng Trần Huy Hoàng.

Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 08)

Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 08)

Chiều ngày 08/09/2022, tại phòng họp A13, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hôi đồng số 08 kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia.

Khảo sát tiến độ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 07)

Khảo sát tiến độ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 07)

Sáng ngày 08/09/2022, tại phòng họp A13, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng số 07 khảo sát tiến độ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia.

Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Phát triển Giáo dục

Kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Phát triển Giáo dục

Chiều ngày 07/09/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Phát triển Giáo dục với sự chủ trì của Viện trưởng Lê Anh Vinh.

Kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc

Kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc

Chiều ngày 30/8/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện Nhiệm vụ theo chức năng của Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc với sự chủ trì của Phó Viện trưởng Nguyễn Đức Minh.