Tin hoạt động khoa học

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học về sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập cho người khuyết tật”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học về sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập cho người khuyết tật”

Ngày 15/6/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học về sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập cho người khuyết tật”, mã số B2020-VKG-01NV, do PGS.TS. Lê Văn Tạc làm chủ nhiệm.

Thông báo: Hội thảo thường niên về khoa học giáo dục năm 2022

Thông báo: Hội thảo thường niên về khoa học giáo dục năm 2022

Thông báo: Hội thảo thường niên về khoa học giáo dục năm 2022

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu ứng dụng mindfulness (chánh niệm) cho giáo viên”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu ứng dụng mindfulness (chánh niệm) cho giáo viên”

Ngày 10/06/2022, tại A13, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng mindfulness (chánh niệm) cho giáo viên”, mã số V2021 – 08 do ThS. Trần Thị Bích Ngân làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học”

Ngày 09/06/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học”, mã số B2019-VKG-09MT, do TS. Nguyễn Lê Vân Dung làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu công tác truyền thông giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu công tác truyền thông giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số”

Ngày 03/06/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu công tác truyền thông giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học cơ sở vùng dân tộc thiểu số”, mã số V2021.01, do ThS. Trương Khắc Chu làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm trong dạy học Mĩ thuật hướng đến hướng nghiệp cấp THCS đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm trong dạy học Mĩ thuật hướng đến hướng nghiệp cấp THCS đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Ngày 27/05/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm trong dạy học Mĩ thuật hướng đến hướng nghiệp cấp THCS đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, mã số V2021.09, do ThS. Tạ Kim Chi làm chủ nhiệm. Buổi nghiệm thu được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Seminar khoa học “Thay đổi cuộc sống của con người thông qua giáo dục toàn diện và bình đẳng: Tầm nhìn, thách thức và chiến lược quốc tế”

Seminar khoa học “Thay đổi cuộc sống của con người thông qua giáo dục toàn diện và bình đẳng: Tầm nhìn, thách thức và chiến lược quốc tế”

Từ ngày 26/5/2022 đến ngày 01/6/2022, tại trụ sở số 4 Trịnh Hoài Đức, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục tổ chức chuỗi Seminar khoa học với chủ đề “Thay đổi cuộc sống của con người thông qua giáo dục toàn diện và bình đẳng: Tầm nhìn, thách thức và chiến lược quốc tế” do học giả Fullbright - TS. Jaekyung Lee trình bày. Chuỗi Seminar khoa học được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Giới thiệu về Dự án Thư viện số miễn phí cho trẻ em Việt Nam

Giới thiệu về Dự án Thư viện số miễn phí cho trẻ em Việt Nam

Thư viện số miễn phí cho trẻ em Việt Nam là Dự án hợp tác đa phương giữa Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF), Thư viện số Toàn cầu (Global Digital Library) và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES) với nguồn tài trợ bởi chính phủ Na Uy nằm trong các sáng kiến về Hàng hoá công kỹ thuật số (Digital Public Goods). Dự án này một sáng kiến đa phương hướng đến quyền tiếp cận sách chất lượng cao cho tất cả trẻ em, trong đó chú ý quan tâm đến đối tượng trẻ em dân tộc và trẻ em khuyết tật.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu hình thức đánh giá quá trình trong dạy học trực tuyến ở trường trung học cơ sở”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu hình thức đánh giá quá trình trong dạy học trực tuyến ở trường trung học cơ sở”

Ngày 27/5/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu hình thức đánh giá quá trình trong dạy học trực tuyến ở trường trung học cơ sở”, mã số V2021–12 do TS. Đặng Thị Thu Huệ làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Phát triển chương trình giáo dục bổ trợ cho trẻ đa tật chuẩn bị học tiểu học"

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Phát triển chương trình giáo dục bổ trợ cho trẻ đa tật chuẩn bị học tiểu học"

Ngày 25/05/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Phát triển chương trình giáo dục bổ trợ cho trẻ đa tật chuẩn bị học tiểu học", mã số B2020-VKG-01, do ThS. Nguyễn Thị Hằng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Viện “Xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ dạy học đọc cho học sinh có khó khăn về đọc đầu cấp tiểu học”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Viện “Xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ dạy học đọc cho học sinh có khó khăn về đọc đầu cấp tiểu học”

Ngày 25/5/2022, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Viện “Xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ dạy học đọc cho học sinh có khó khăn về đọc đầu cấp tiểu học”, mã số B2021-15, do ThS. Phạm Hà Thương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách đầu tư PPP trong giáo dục”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách đầu tư PPP trong giáo dục”

Ngày 24/5/2022, tại phòng họp C53, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách đầu tư PPP trong giáo dục”, mã số B2019-VKG-NV02, do ThS. Nguyễn Hoài Thu làm chủ nhiệm.

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ  KH&CN cấp Bộ năm 2022

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng quy trình quản lý các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường của ngành giáo dục”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng quy trình quản lý các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường của ngành giáo dục”

Ngày 20/05/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng quy trình quản lý các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường của ngành giáo dục”, mã số B2019-VKG-05MT, do TS. Phạm Thị Bích Đào làm chủ nhiệm. Buổi nghiệm thu được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Vận dụng các bài tập thực hành cuộc sống theo phương pháp Montessori trong hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Vận dụng các bài tập thực hành cuộc sống theo phương pháp Montessori trong hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số”

Ngày 20/5/2022, tại phòng họp C53, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Vận dụng các bài tập thực hành cuộc sốn theo phương pháp Montessori trong hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số”, mã số V2021 – 02 do ThS. Đàm Thị Hoài Dung làm chủ nhiệm.