Tin hoạt động khoa học

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Quản lý trường tiểu học trong quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018”

Nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Quản lý trường tiểu học trong quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018”

Sáng ngày 15/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Quản lý trường tiểu học trong quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018”, mã số V2021.01TX, do ThS. Mạc Việt Hà, Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đại học

Nghiệm thu các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đại học

Ngày 14/12/2021, tại phòng họp C53, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu ba nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đại học. Phó Viện trưởng Trần Huy Hoàng tham dự với vai trò Chủ tịch hội đồng đánh giá.

Nghiệm thu NVTX TCN “Nghiên cứu đề xuất các mô hình học tập trong bối cảnh phù hợp thực tế vùng dân tộc thiểu số và tương ứng với kịch bản phòng chống thiên tai dịch bệnh khác nhau”

Nghiệm thu NVTX TCN “Nghiên cứu đề xuất các mô hình học tập trong bối cảnh phù hợp thực tế vùng dân tộc thiểu số và tương ứng với kịch bản phòng chống thiên tai dịch bệnh khác nhau”

Chiều ngày 14/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu đề xuất các mô hình học tập trong bối cảnh phù hợp thực tế vùng dân tộc thiểu số và tương ứng với kịch bản phòng chống thiên tai dịch bệnh khác nhau”, mã số V2021.03TX, do CN. Trần Văn Thanh, Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu NVTX TCN “Nghiên cứu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các trường bán trú cấp tiểu học và trung học cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi”

Nghiệm thu NVTX TCN “Nghiên cứu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các trường bán trú cấp tiểu học và trung học cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi”

Chiều ngày 14/12/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Nghiên cứu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho các trường bán trú cấp tiểu học và trung học cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi”, mã số V2021.04TX, do ThS. Trương Khắc Chu, Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc làm chủ nhiệm.

Hội thảo “Khoa học giáo dục với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”

Hội thảo “Khoa học giáo dục với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”

Ngày 26/11/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo “Khoa học giáo dục với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Tham dự hội thảo, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, có ông Nguyễn Văn Phúc, đại diện Lãnh đạo Bộ, cùng đại diện các Cục, Vụ. Về phía đối tác quốc tế, ông Toshiyuki Matsumoto, đại diện UNESCO Việt Nam; bà Lê Anh Lan, đại diện UNICEF Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thủy, đại diện VAEFA – Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam; bà Margarete Sachs-Israel, đại diện UNESCO khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Về phía khách mời, hội thảo tiếp đón hơn 500 đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học, các chuyên gia giáo dục trong nước và quốc tế.

Hội thảo “Tâm lí học và Giáo dục học trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - Những thành tựu và định hướng phát triển”

Hội thảo “Tâm lí học và Giáo dục học trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - Những thành tựu và định hướng phát triển”

Sáng ngày 02/11/2021, tại phòng họp A4, Trung tâm Nghiên cứu Tâm lí học và Giáo dục học tổ chức Hội thảo “Tâm lí học và Giáo dục học trong công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục” kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội thảo là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các chuyên gia giáo dục học - tâm lí học trao đổi, thảo luận các lĩnh vực tâm lí học, giáo dục học, xã hội học giáo dục và kinh tế học giáo dục trong bối cảnh hiện nay. Đây là một trong chuỗi các hội thảo khoa học hướng tới kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Viện KHGDVN (06/12/1961 - 06/12/2021).

Tọa đàm trực tuyến Kinh nghiệm quốc tế về "Liên thông từ Giáo dục Nghề nghiệp lên Giáo dục Đại học"

Tọa đàm trực tuyến Kinh nghiệm quốc tế về "Liên thông từ Giáo dục Nghề nghiệp lên Giáo dục Đại học"

Ngày 27/08/2021, nhóm thực hiện nhiệm vụ TXTCN năm 2021, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện KHGDVN tổ chức buổi tọa đàm chuyên môn trực tuyến Kinh nghiệm quốc tế về "Liên thông từ Giáo dục Nghề nghiệp lên Giáo dục Đại học".

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh tiểu học”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh tiểu học”

Ngày 20/08/2021, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh tiểu học”, mã số: B2020-VKG-02-MT, do ThS. Đỗ Đức Lân làm chủ nhiệm.

Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh

Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh

Theo định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018, Đánh giá với tư cách là một khâu của quá trình giáo dục – như một bánh lái ngược, đang trở thành “đối tượng” trọng tâm của quá trình đổi mới. Thầy cô giáo không chỉ đánh giá kiến thức, kỹ năng như truyền thống mà còn được bổ sung thêm hoạt động đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh. Thực hiện định hướng này, Ban Nghiên cứu Đánh giá Giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức Nhóm chuyên gia để xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên, tập trung trang bị nhận thức mới về đánh giá cũng như rèn luyện các kĩ năng đánh giá quá trình học tập, đánh giá vì sự tiến bộ của người học. Thông qua thay đổi “năng lực đánh giá”, quản lí nhà trường, giáo viên cũng thay đổi “nhận thức mục tiêu”, “phương pháp dạy học” thực hiện phát triển năng lực học sinh.

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên sư phạm”

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên sư phạm”

Sáng 16/07/2021, tại phòng họp A13 trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học trong khuôn khổ nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên sư phạm” do ThS. Mạc Thị Việt Hà làm chủ nhiệm. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến.

Tập huấn chuyên môn giáo viên của Trường TH, THCS, THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục

Tập huấn chuyên môn giáo viên của Trường TH, THCS, THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục

Nhằm kịp thời đáp ứng xu thế đổi mới trong dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng đổi mới năng lực, đổi mới chương trình SGK, cũng như những đổi mới trong cách thi, kiểm tra đánh giá, trong hai ngày 12 và 13 tháng 07 năm 2021, toàn thể cán bộ và giáo viên trường Thực nghiệm Khoa học Giáo dục đã tham gia vào hai chuyên đề tập huấn về “Xây dựng hồ sơ học tập của học sinh trung học” và “Công cụ đánh giá quá trình học tập của học sinh” qua ứng dụng Zoom.

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022

Công văn số 380/VKHGDVN ngày 21/6/2021 về việc Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2022, “Nghiên cứu xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018”, Tổ chức chủ trì thực hiện chương trình: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, chủ nhiệm chương trình: GS.TS lê Anh Vinh

Nghiệm thu đề tài “ Nghiên cứu mô hình trường học thông minh ở Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “ Nghiên cứu mô hình trường học thông minh ở Việt Nam”

Ngày 22/4/2021, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp bộ “Nghiên cứu mô hình trường học thông minh ở Việt Nam”, Mã số: B2018-VKG-03, do TS. Nguyễn Minh Tuấn làm chủ nhiệm đề tài.

Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022

Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022

Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022

Nghiệm thu đề tài “Tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non vùng dân tộc thiểu số ”

Nghiệm thu đề tài “Tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non vùng dân tộc thiểu số ”

Ngày 14/4/2021, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp bộ “Tích hợp nội dung giáo dục đa văn hóa trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non vùng dân tộc thiểu số”, Mã số: B2018-VKG-01, do PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Trinh làm chủ nhiệm đề tài.