Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục học sinh cá biệt”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục học sinh cá biệt”

Ngày 15/11/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục học sinh cá biệt”. Mã số B2015-37-39NV do ThS. Mạc Thị Việt Hà chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu các bài học kinh nghiệm từ mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN và đề xuất các giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới”

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu các bài học kinh nghiệm từ mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN và đề xuất các giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới”

Ngày 14/11/2018, Viện Khoa học đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu các bài học kinh nghiệm từ mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN và đề xuất các giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới”. Mã số B2017-VKG-10 do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu kĩ năng xã hội của trẻ mẫu giáo”

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu kĩ năng xã hội của trẻ mẫu giáo”

Ngày 14/11/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu kĩ năng xã hội của trẻ mẫu giáo”. Mã số B2016-VKG-05 do TS. Chu Thị Hồng Nhung chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài khoa học & công nghệ cấp Bộ “Giải pháp nâng cao năng lực quản lý chương trình giáo dục của các nhà trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”

Nghiệm thu đề tài khoa học & công nghệ cấp Bộ “Giải pháp nâng cao năng lực quản lý chương trình giáo dục của các nhà trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”

Ngày 08/11/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học & công nghệ cấp Bộ “Giải pháp nâng cao năng lực quản lý chương trình giáo dục của các nhà trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” mã số B2016-VKG-02 do TS. Dương Quang Ngọc làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài khoa học & công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu quy trình phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông sau 2015”

Nghiệm thu đề tài khoa học & công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu quy trình phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông sau 2015”

Ngày 07/11/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học & công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu quy trình phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông sau 2015”, Mã số: B2015-37-35, do TS. Lương Việt Thái làm chủ nhiệm.

Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ thực hiện năm 2019

Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ thực hiện năm 2019

Quyết định số 3824/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 9 năm 2018 về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng của Bộ GD&ĐT để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2019. Viện KHGD Việt Nam thông báo tới các đơn vị thuộc Viện danh mục đề tài KH&CN 2019.

Diễn đàn chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam (National Policy dialogue on Education for Sustainable Development – ESD)

Diễn đàn chính sách giáo dục vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam (National Policy dialogue on Education for Sustainable Development – ESD)

Ngày 24/4/2018, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội phối hợp tổ chức Diễn đàn Chính sách giáo dục với chủ đề Giáo dục vì sự Phát triển Bền vững tại Việt Nam. Diễn đàn nằm trong khuôn khổ triển khai Dự án “Tăng cường giáo dục vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ nhằm thực thi Chương trình hành động toàn cầu với chủ đề Giáo dục vì sự phát triển bền vững được khởi xướng từ tháng 11/2014. Dự án này nối tiếp sự thành công từ Dự án Sáng kiến Giáo dục vì sự Phát triển Bền vững của UNESCO và Bộ GD&ĐT tại Việt Nam (giai đoạn 2013-2015) – một phần trong Thập kỷ Giáo dục vì sự Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (giai đoạn 2005-2014).

Đấu thầu đề tài KH&CN từ năm 2018

Đấu thầu đề tài KH&CN từ năm 2018

Kính gửi Lãnh đạo các đơn vị

Giới thiệu dự án khảo sát nghiên cứu về giáo dục mầm non (Stepp)

Giới thiệu dự án khảo sát nghiên cứu về giáo dục mầm non (Stepp)

Dự án khảo sát nghiên cứu về giáo dục mầm non (Stepp)

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Viện "Nghiên cứu xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ giáo dục bảo vệ môi trường ở trường trung học cơ sở" Mã số V2016-03  do TS Vương Thị Phương Hạnh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Viện "Nghiên cứu xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ giáo dục bảo vệ môi trường ở trường trung học cơ sở" Mã số V2016-03 do TS Vương Thị Phương Hạnh làm chủ nhiệm.

Ngày 27/7/2017 Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Viện "Nghiên cứu xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ giáo dục bảo vệ môi trường ở trường trung học cơ sở" Mã số V2016-03 do TS Vương Thị Phương Hạnh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng chương trình bồi dưỡng để cấp chứng chỉ cho viên chức kiêm nhiệm công tác thư viện tại các cơ sở giáo dục phổ thông”

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng chương trình bồi dưỡng để cấp chứng chỉ cho viên chức kiêm nhiệm công tác thư viện tại các cơ sở giáo dục phổ thông”

Ngày 31/07/2017, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Viện “Xây dựng chương trình bồi dưỡng để cấp chứng chỉ cho viên chức kiêm nhiệm công tác thư viện tại các cơ sở giáo dục phổ thông”, mã số V2016-04, do PGS. TS. Vương Thanh Hương làm chủ nhiệm.

 Nghiệm thu đề tài "Đánh giá hiệu quả giáo dục trong hệ thống trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh"

Nghiệm thu đề tài "Đánh giá hiệu quả giáo dục trong hệ thống trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh"

Ngày 14/03/2016, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Đánh giá hiệu quả giáo dục trong hệ thống trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh", Mã số: B2011-37-01, do TS. Nguyễn Thị Phương Thảo chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”

Ngày 17/2/2017, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Mô hình trường tiểu học dân tộc khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, mã số: B2013-37-26NV, do TS. Hà Đức Đà làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Các giải pháp quản lý chất lượng đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học”

Nghiệm thu đề tài “Các giải pháp quản lý chất lượng đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học”

Ngày 10/2/2017, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Các giải pháp quản lý chất lượng đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học”, Mã số: B2013-37-29NV, do ThS. Lê Văn Hồng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu xây dựng mô hình trung tâm giáo dục người lớn cấp huyện”

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu xây dựng mô hình trung tâm giáo dục người lớn cấp huyện”

Ngày 11/1/2017, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH & CN “Nghiên cứu xây dựng mô hình trung tâm giáo dục người lớn cấp huyện”, Mã số: B2012-37-06, do TS. Nguyễn Minh Tuấn làm chủ nhiệm.