Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài “Xu thế quản lý nhà trường phổ thông của một số nước công nghiệp hóa”

Nghiệm thu đề tài “Xu thế quản lý nhà trường phổ thông của một số nước công nghiệp hóa”

Ngày 23/10/ 2013, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xu thế quản lý nhà trường phổ thông của một số nước công nghiệp hóa”, mã số V2012-22, do TS. Vương Thanh Hương làm chủ nhiệm. Kết quả nghiệm thu đạt loại Tốt

Kỷ yếu hội thảo khoa học "Đào tạo nhân lực trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế"

Kỷ yếu hội thảo khoa học "Đào tạo nhân lực trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế"

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các nhà khoa học từ các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà quán lý các cấp và nhà hoạch định chính sách thuộc các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội. Có tống cộng 41 bài viết được chọn đăng trong kỷ yếu này từ nhiều bài được gửi về của các nhà nghiên cứu, trong đó có 3 bài bằng tiếng Anh, đến từ 10 tỉnh và thành phố trên cả nước

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục trung học cơ sở ở tỉnh Điện Biên”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục trung học cơ sở ở tỉnh Điện Biên”

Ngày 3/10/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH &CN cấp Viện “Nghiên cứu công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục trung học cơ sở ở tỉnh Điện Biên“, Mã số V2012 – 20, do Ths. Nguyễn Như Sang làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu việc thể hiện quan điểm tích hợp trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên môn Tìm hiểu Xã hội cấp tiểu học của Singapore”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu việc thể hiện quan điểm tích hợp trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên môn Tìm hiểu Xã hội cấp tiểu học của Singapore”

Ngày 2/10/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Viện “Nghiên cứu việc thể hiện quan điểm tích hợp trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên môn Tìm hiểu Xã hội cấp tiểu học của Singapore”, mã số V2012-01, do ThS. Nguyễn Hồng Liên làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu lý thuyết Siêu nhận thức (Metacognitive theory) và đề xuất khả năng ứng dụng trong giáo dục Trung học”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu lý thuyết Siêu nhận thức (Metacognitive theory) và đề xuất khả năng ứng dụng trong giáo dục Trung học”

Ngày 25/09/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu lý thuyết Siêu nhận thức (Metacognitive theory) và đề xuất khả năng ứng dụng trong giáo dục Trung học”, mã số: V2012 - 17, do ThS. Hồ Thị Hương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Tổng quan kinh nghiệm về phát triển khả năng tự đánh giá cho học sinh cuối cấp tiểu học ở một số nước trên thế giới”

Nghiệm thu đề tài “Tổng quan kinh nghiệm về phát triển khả năng tự đánh giá cho học sinh cuối cấp tiểu học ở một số nước trên thế giới”

Ngày 25/9/2013, Hội đồng khoa học cấp Viện do GS.TS. Nguyễn Lộc làm chủ tịch, đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Tổng quan kinh nghiệm về phát triển khả năng tự đánh giá cho học sinh cuối cấp tiểu học ở một số nước trên thế giới”. Mã số: V2012-05, do CN. Trần Thị Hương Giang làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về phương pháp dạy học Toán cho học sinh dân tộc thiểu số ở tiểu học”

Nghiệm thu đề tài “Tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về phương pháp dạy học Toán cho học sinh dân tộc thiểu số ở tiểu học”

Ngày 13/9/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về phương pháp dạy học Toán cho học sinh dân tộc thiểu số ở Tiểu học", Mã số V2012 – 06, do TS. Trần Thúy Ngà làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Lào Cai”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Lào Cai”

Ngày 12/9/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH &CN cấp Viện: “Nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Lào Cai”, Mã số: V2012 – 19, do Th.s Trần Thị Yên làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu Bảng phân loại quốc tế về giáo dục năm 2011 và khả năng vận dụng trong hệ thống giáo dục Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu Bảng phân loại quốc tế về giáo dục năm 2011 và khả năng vận dụng trong hệ thống giáo dục Việt Nam”

Ngày 06/9/2013, Viện KHGD VN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu Bảng phân loại quốc tế về giáo dục năm 2011 và khả năng vận dụng trong hệ thống giáo dục Việt Nam”, mã số: V2012-25, do ThS. Nguyễn Thị Hảo làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Thực trạng đánh giá trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi cuối chủ đề ở trường mần non”

Nghiệm thu đề tài “Thực trạng đánh giá trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi cuối chủ đề ở trường mần non”

Ngày 10/09/2013, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thực trạng đánh giá trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi cuối chủ đề ở trường mần non”, mã số: V2012-14, do ThS. Lê Thị Luận làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Đánh giá giáo viên trung học phổ thông  theo chuẩn nghề nghiệp tại tỉnh Lào Cai”

Nghiệm thu đề tài “Đánh giá giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp tại tỉnh Lào Cai”

Ngày 06/09/2013, Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS. Lê Vân Anh làm Chủ tịch đã nghiệm thu đề tài KH & CN “ Đánh giá giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp tại tỉnh Lào Cai”, do ThS. Lương Thị Thanh Phương làm chủ nhiệm. Mã số: V2012-21.

Nghiệm thu đề tài “Phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý nhà nước về giáo dục các cấp”

Nghiệm thu đề tài “Phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý nhà nước về giáo dục các cấp”

Ngày 30/08/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý nhà nước về giáo dục các cấp”, mã số: B2010 - 37 - 87CT, do PGS.TS. Trần Ngọc Giao làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài: “Thực trạng tổ chức hoạt động nhằm phát triển giác quan cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi trong trường mầm non”.

Nghiệm thu đề tài: “Thực trạng tổ chức hoạt động nhằm phát triển giác quan cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi trong trường mầm non”.

Ngày 4/9/2013, Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Giáo Dục Việt Nam do PGS.TS Nguyễn thị Hoàng Yến làm Chủ tịch, đã tiến hành nghiệm thu đề tài: “Thực trạng tổ chức hoạt động nhằm phát triển giác quan cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi trong trường mầm non”. Mã số: V2012-13. Chủ nhiệm: Th.s Vũ Thị Ngọc Minh.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu mô hình giáo dục người lớn của Hàn Quốc”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu mô hình giáo dục người lớn của Hàn Quốc”

Ngày 27/08/ 2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Viện “Nghiên cứu mô hình giáo dục người lớn của Hàn Quốc”, mã số V2012-10, do ThS. Bùi Thanh Xuân làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Đổi mới quản lý nhà nước về hệ thống giáo dục quốc dân trong hội nhập quốc tế và xu thế toàn cầu hóa”

Nghiệm thu đề tài “Đổi mới quản lý nhà nước về hệ thống giáo dục quốc dân trong hội nhập quốc tế và xu thế toàn cầu hóa”

Ngày 29/08/2013, Viện KHGD Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Đổi mới quản lý nhà nước về hệ thống giáo dục quốc dân trong hội nhập quốc tế và xu thế toàn cầu hóa”, mã số: B2010-37-86CT do GS. TSKH. Vũ Ngọc Hải làm chủ nhiệm.